Slaveri og terrorisme under islam

Slavery,Terrorisme and Islam

Uddrag fra Dr. Peter Hammond`s bog:
Slavery,Terrorisme and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat.

Oversat og redigeret af Ebbe Talleruphus

Denne bog, der kan købes på www.amazon.com , giver læserne et glimrende billede af den trussel et land udsætter sig for, når det tillader masseindvandring af muslimer. Bogen er udgivet i april 2005, så de tal forfatteren arbejder med har ændret sig væsentligt i de fleste lande. Danmark bliver således opgivet til at have 2%, svarende til 100.000 muslimske borgere i landet i 2004.                                   Hans systematiske opbygning af trusselsbilledet i landene kan dog anvendes direkte som en slags trussels-skala, der afslører, hvad man kan vente sig, når man kommer på næste procentuelle trin mod muslimsk befolkningsflertal.

Som nævnt må vi gange de anvendte tal med en aktualitetsfaktor, som for Danmark skønnes af være 5, svarende til at landet i dag huser mindst 500.000 muslimer. Dette antal er middeltallet mellem de offentlige myndigheders ca. 350.000 og eksperters udregnede, og langt mere realistiske tal, 650.000 muslimske borgere i år 2010.

Forskellen i de opgivne tal skyldes, at skiftende regeringer har søgt at hindre, at landets borgere får kendskab til masseindvandringens katastrofale virkelighed, ved kunstigt at regne alle indvandrer med tildelt dansk statsborgerskab  – samt deres børn – som danskere i alle statistikker.

Det uddrag af Dr. Peter Hammonds bog vi refererer til her, giver også et bud på, hvor på skalaen forskellige vestlige demokratier ligger – eller snarere lå i  år2004,

Men dette må tilsvarende forskydes med faktor 5, for at holde systematikken på plads, og dette er derfor ikke medtaget i denne oversættelse.

Ebbe Talleruphuus 


Islam er en altfavnende en ideologi

Islam er altfavnende en ideologi

Islam er ikke en religion og er heller ikke en kult, i sin totale form er det en 100% styring af enhver del af tilværelsen, Islam har religiøse, lovmæssige, politiske, økonomiske , sociale og militante komponenter. Den religiøse komponent er bæreren for alle de andre komponenter.

Islamisering starter, når der er tilstrækkelig mange muslimer i et land til, at de kan kræve religiøse privilegier.

Så snart et politisk korrekt, tolerant og kulturelt forskelligt samfund accepterer de muslimske krav, og giver dem religiøse privilegier, kryber de øvrige komponenter automatisk med under samme krav.

I det følgende vil vi skitsere, hvorledes det arbejder:

Med en muslimsk befolkningsandel under 2% i et land, vil de af landets borgere blive betragtet som en fredelig minoritet, der ikke er en trussel for indbyggerne.

Mellem 2-5% begynder de at skille sig ud fra andre etniske minoriteter og søge at rekruttere fra andre misfornøjede oprørsgrupper i landet, bl.a. i fængslerne og blandt gadebanderne.

Mellem 5-10% begynder de at tilkæmpe sig en urimelig stor indflydelse, og privilegier i lokalsamfundet, der langt overskrider deres procentuelle andel blandt borgerne.

Når muslimerne nærmer sig, og overskrider de 10% af populationen, vil de øge lovløsheden som et middel til at klage over deres ”dårlige” forhold i samfundet. De er uskyldige ofre. Provokationerne er mange og ofte voldelige, f.eks. afbrænding af biler, som det er sket i mange større byer i Frankrig. Enhver handling fra en ikke-muslim opfattes omgående som en fornærmelse af Islam og følges op af trusler om vold og terror, for at øge frygten og spændingen blandt fredelige borgere. Mohammed-tegninger og film om islam, er en glimrende anledninger til at skrue op for truslerne og volden.

Kommer den muslimske andel af populationen over 20% kan nationen vente alvorlige, styrede optøjer, synlige militante grupper i gaderne, sporadiske drab, nedbrænding af kristne kirker og skoler, samt jødiske synagoger.

Over 40% vil nationen opleve omfattende massakrer, stadige terrorangreb og løbende militsangreb overalt i landet (borgerkrig).

Fra 60% muslimsk befolkningsandel vil den islamiske ledelse iværksætte uhæmmede straffeaktioner mod ”de vantro”, ikke-muslimer, blandt den oprindelige befolkning, der nu er underlagt sharialove. Der vil dagligt foregå etniske udrensninger og sharia vil tvinge ikke-muslimer til at betale særskatter for at opnå beskyttelse som dhimier.

Efter 80% skal forventes daglige voldelige Jihad-aktioner – statsstyrede etniske udrensninger mod den oprindelige danske befolkning – massemord på ikke-muslimer, for at opnå 100% muslimsk befolkning i Danmark

Ved 100%  føres vi alle til den endelige fred Dar-es Salaam – Fredens Hus, hvor det forventes, at freden skal sænke sig over nationen – for alle er nu muslimer!

Koranskolerne er de eneste læreanstalter og Koranen leverer de eneste sande ord.

Desværre bliver fred aldrig opnået, for i disse 100% muslimske samfund spreder de radikale muslimer had og frygt, da de stadig skal have tilfredsstillet deres blodtørst, ved at dræbe mindre radikale muslimske ”brødre” – af mange grunde.

Prelude

Som Leon Uris skriver i sit værk: The Haj : Før jeg blev 9 år havde jeg lært den grundlæggende mantra for arabisk livsform – det var mig mod min broder – min broder og mig mod vores far – min familie mod vore fætre og deres klan – klanen imod stammen og stammen mod resten af vor verden – og samtidig var vi alle imod de vantro!

Det er vigtigt at forstå, at i nogle lande, hvor muslimerne tæller langt under 100%, som f.eks. Frankrig og England, lever den muslimske minoritetsbefolkning i ghettoer, hvor der kun bor muslimer, og hvor sharialove gælder. Her komme de nationele myndigheder ikke mere. Der findes ingen nationale retsforhold, skoler eller religiøse faciliteter. Her vil det være helt utænkeligt, at den muslimske befolkning vil blive integreret. Børnene lærer kun hvad de skal vide, ud fra koranens ord – alene det at blande sig med en vantro giver dødsstraf. I disse områder udøver imamerne og de radikale ledere langt større magt, end den nationale befolkningsprocent skulle indikere.

I dag udgør muslimerne 1,5 milliarder, svarende til 22% af Verdens befolkning, men deres fødselsrater overstiger langt de kristnes, hinduernes, buddhisternes, jødernes, samt alle andre troendes. Muslimerne vil overstige de 50% før udgangen af dette århundrede.

 

Tak til Dr. Peter Hammond  fra Eticha.


4 comments to Slaveri og terrorisme under islam

 • En lille rettelse til min kommentar.

  Jeg er lidt ærgerlig over min sidste pointe, som jeg synes lyder lovlig opgivende, som i: Civilisationen tabte til barbariet, slut prut, det hele var afgjort på forhånd.

  Det mener jeg ikke det er. Overhovedet ikke!

  Vi kan og SKAL besejre islam og dens medløbere.

  Min pointe var at vesten har ladet MODkulturen forurene sin mainstream. Dette er kendetegnet ved de venstreintellektuelles hegemoni.
  Jihadisterne i Gaza er de gode. Islam er bare fjong. Europæerne er racister osv. osv.

  Denne “kultur” er svag og syg og kan ikke overleve mødet med islam.

 • P.H. Bering

  Der er intet nyt i dette. Processen er beskrevet utallige gange før i historien. Vi bør gøre os klart at der strengt taget slet ikke er nødvendigt med nogen konspiration. Erobringsdynamikken ligger i selve religionens praksis!
  Hvordan ville vi andre mon have det, hvis vi rutinemæssigt gjorde ydmygende legemsøvelser medens vi udtaler at gud er gud og allerhelvedes alægtig – fem gange om dagen? Ja, til at begynde med ville man som rationelt væsen jo nok føle sig latterlig, men efterhånden ville dette vås alligevel gro fast i underbevidstheden og gro urokkeligt fast.
  Renhedsreglerne er et endet eksempel på indbyggede metoder til at få muslimer til at skille sog ud.
  Og hele Koranen og sunnaen emmer jo af beretninger om overfald på og undertvingelse af vantro.

 • Ole Falk

  Det er uhyggeligt, at diverse pladderhumanister, navnlig på venstrefløjen og i visse kirkelige kredse, ikke kan, vil eller rent ud sagt tør at erkende, at den islamiske trussel ikke bare kommer snigende, men efterhånden er overhængende.
  Det kan godt være, at den “almindelige” muslim er venlig og imødekommende nok, men vi ved jo, at når præsterne kalder til krig, er enhver muslim pligtig til at bidrage med sit liv. Og den blinde lydighed, som islam kræver, er meget farlig.
  Så antallet af muslimske indvandrere er meget bekymrende, og det er betænkeligt at man giver efter for f. eks. et lavere hygiejnekrav i vore svømmehaller for muslimer. Pludselig hænger vi nemlig på flere og flere af de religiøse krav, der er nævnt i artiklen.
  Vi må være konsekvente og med vores (endnu!)frie valgret smide de tøsedrenge og vatnisser ud af Folketinget, for vores frihed foræres rent ud sagt bort hen over hovedet på os.

 • Som københavner er det med et dagligt kig ud af vinduet (uhyggeligt) klart at den muslimske befolkning må overstige det officielle tal på 250.000!

  Over 600.000 er givet.

  Det som af medierne kaldes “bande”konflikten er jihad udøvet af muslimske militser.

  Militser der udgår af de muslimske enklaver/kolonier, hvor de har base, opbakning og vigtigst af alt sikkerhed.

  Overfor dette står den almindelige danske borger forsvarsløs.

  Demokratiet er afsporet, eller måske nærmere kollapset og afløst af et Eu-embedsværk der ikke kan bevæge sig udover rammerne for multikulturens afviklings strategi.

  Politiet kan ikke følge med og magter slet ikke problemerne og er også bundet af multikulturens afviklingsstrategi.

  Ikkemuslimerne i Danmark har således to valg i fremtiden.

  1. At forsvare sig på egen hånd og opbygge nye institutioner

  eller

  2. At søge beskyttelse fra muslimerne enten som dhimmier eller konvertitter – de fleste nok først som dhimmier siden som konvertitter.

  Jeg har på nuværende tidspunkt uendeligt svært at se hvilken vej hovedparten af danskerne vil gå, om end jeg håber på nr. 1

  Problemet er imidlertid at den post-kristne europæiske kultur er svækket og måske på længere sigt ikke kan stille noget op imod sin mere “potente” islamiske konkurrent der med sin sex og voldskultur, vil være utroligt tillokkende for mange mænd og (ja, paradoksalt nok)kvinder.

Leave a Reply

  

  

  

Arkiver