Den Sorte Diamant

Nedenstående er hentet fra følgende erklæring angående lejemålet fra Hizb ut-Tahrir af Erland Kolding Nielsen, der kan læses i sin helhed her: http://www.kb.dk/da/kb/nyheder/nyheder/Hizb-ut-Tahrir.html

1.       På udlejningstidspunktet forelå der ikke oplysninger, der indikerede, at der ville være en sådan særlig sikkerhedsmæssig risiko forbundet med udlejningen, at dette burde føre til et afslag.”

2.       Da biblioteket er bekendt med, at Hizb-ut-Tahrir har en kontroversiel status, blev der foretaget en kontrol af foreningens lovlighed, hvor det blev godtgjort, at foreningen er lovlig i Danmark, og at ingen lovgivning forhindrer dens aktiviteter.

3.       Kommunikationskonsulenten giver udtryk for, at det er en helt normal lejeaftale, og at udlejningsforretningen er ”helt neutral” og sker efter gældende regler. Det oplyses endvidere, at arrangementet ”handler om Afghanistan krigen”. Indbydelsen har ikke været forelagt hverken kommunikationskonsulenten eller mig. (Erland Kolding Nielsen)

4.        Og husk: der er forskel på et lovlig anmeldt/booket møde og så sagsforholdet (opfordring til evt. straffelovsovertrædelser før, under eller efter et sådant møde) i forhold til straffeloven …”

5.        Hvor vil vi på forhånd kunne trække grænsen? I hvert fald ved klart ulovlige arrangementer som børnepornoudstillinger, arrangementer, der indeholder et element af fysisk vold etc.

6.       Ved en vurdering af, hvorvidt man skulle sige nej til en lovlig forening som Hizb-ut-Tahrir, skal det præciseres, at Det Kongelige Bibliotek har to sæt værdier, alt efter, om de anlægges på de aktiviteter, vi selv står for, foranstalter og er direkte ansvarlige for, eller om de gælder brugen af Det Kongelige Bibliotek, i hvilke tilfælde det er den enkelte brugers – hvad enten det er en person eller en forening, organisation, institution el. lign. – eget ansvar, dog naturligvis inden for grundloven og den øvrige lovgivnings rammer.

7.       Grænsen, d.v.s konkret i form af en afvisning af leje eller anden benyttelse, trækkes der, hvor en organisation, forening eller virksomhed i sig selv er dømt ulovlig, eller at det på forhånd uden videre kan afgøres, at deres brugsformål vil være ulovligt, udgøre en trussel imod samfundsordenen f.eks. i forhold til den senest indførte terrorlovgivning, en sikrings-trussel imod vore samlinger og statens ejendom eller forstyrrelse af primære brugere. Vi indhenter i tvivlstilfælde rådgivning hos kammeradvokaten eller Politiets Efterretningstjeneste.

8.       Det Kongelige Bibliotek er nationalbibliotek for hele Danmark og ikke kun for personer med bestemte holdninger. Kommer der opfordringer af klart ulovlig karakter fra foreningen under mødet, kan det i princippet afbrydes. (Det må vel for pokker også gælde, hvis det kommer inden.)

Arkiver