Endnu mere 266b

Kan racismeparagraffen lægge en dæmper på muslimers koranfæstede jødehad og bør den derfor opretholdes?

Efter frifindelsen af Geert Wilders – og den danske Landsretsdom over Lars Hedegaard er det måske på tide at stille ovenstående spørgsmål?

Af Jan Aage Jeppesen (kommentar i JP)

Dommen over Hibz-ut Tahrir

De to hårde domme over en […]

Men størst, er sandheden

Tillykke Wilders – tillykke ytringsfrihed og et stort hurra for sandheden!

Hans Erling Jensen

“Jeg er lige så lykkelig i dag, som et barn i en bolsjebutik,” sagde Geert Wilders efter frifindelsesdommen

I dag har Geert Wilders fået papir på, at han ikke er racist, ikke er ”religionsskænder” og i øvrigt ikke har gjort […]

Geert Wilders sidste dag i retten

Afsluttende bemærkninger af Geert Wilders ved retssagen i Amsterdam 1 juni 2011

Hr Retsformand, medlemmer af domstolen:

Jeg er her på grund af hvad jeg har sagt. Jeg er her for at have talt. Jeg har talt, jeg taler, og jeg fortsætter med at tale. Mange har tiet, men ikke Pim Fortuyn, ikke Theo […]

Wafa Sultan idag!

Trykkefrihedsselskabets store konference om “Muhammeds Piger” var en bragende succes!

Der kommer mere i morgen…..

Her er et par billeder af Hans Erling, der på vegne af Eticha.dk overrækker Wafa Sultan FREE SPEECH tegningen. I en efterfølgende samtale kom mange nye kanaler på tale. Wafa Sultan er ligesom Kurt Westergaard en helt, når det gælder […]

“The Terry-jones-syndrom”

Har vi at gøre med en ny sygdom?

Af Hans Erling Jensen

Globalismen har afdækket en del problematiske sider af verden. Ytringsfriheden er en af dem. Det ser ud til at den frihed, vi troede, vi havde, ikke længere findes.

Det er ikke bare Wilders ret til at sige sandheden, der anfægtes i retssalen […]

Klæd Muhammed af

Tiden er inde til at fjerne Muhammeds burka!

Af Geert Wilders

For at forstå, hvorfor islam er en dødelig fare, skal man ikke kun se på Koranen. Det er mindst lige så vigtigt at læse om Miuhammed, der opfandt Koranen og hele islam.

Koranen er ikke bare en bog. Nej, muslimer tror rent faktisk på, […]

Værre og værre blir det

Sigtelsen mod Elisabeth Sabbaditsch-Wolff udvides

Henrik Ræder Clausen rapporterer fra retten i Wien

Grundig gennemgang af Elisabeth Sabaditsch-Wolffs udsagn så ud til at føre til frifindelse af hende. Men så kom dommeren med nye anklager. Læs Henrik Ræder Clausens rapport fra retten i Wien

Gennemgang af foredragene

Anden høring i retssagen mod […]

Handikappede journalister

Når halve sandheder bliver værre end den rene løgn…

Her først når det gælder Søren Krarup

Søren Krarup sagde for nyligt, “at homoseksuelle har et handikap. De kan ikke få børn og dermed opfylde betingelserne for at skabe en familie!” Søren Krarup har ikke det fjerneste i mod registrerede partnerskaber, men mener ikke at […]

Karen Blixen om Islam!

Den muhamedanske verdensanskuelse har som nazismen en uhyre selvfølelse I SAMLEDE ESSAYS – skrevet under et ophold i Berlin i 1939 – sammenligner Karen Blixen i kapitlet, “Breve fra et land i krig”, nazismen med islam:

“Mon der vel nogensinde har været noget som dette Tredje Rige? Af de foreteelser, som jeg i mit liv […]

Sakharovprisen til Wilders

Geert Wilders fortjener Sakharov-prisen

Dansk Folkepartis medlem af EU-Parlamentet, Morten Messerschmidt, er blandt initiativtagerne til en opfordring, som indstiller den hollandske politiker, Geert Wilders, til den fornemme Sakharov-pris.

Prisen er opkaldt efter den sovjetiske systemkritiker Andrei Sakharov og uddeles én gang årligt af EU-Parlamentet til en politiker, som har ydet en særlig indsats for […]

Vilks i den varme stol…

Lars Vilks var gæst i Publicistklubben i Helsingborg i aftes HEJ skriver en rigtig “hjemme hos” historie – selv om “vi” var ude. Han er hyggelig, varm, forretningsvant og gir den hele armen Lars Vilks. Jeg havde ikke rigtig fattet det der med hans kunstværk før. Det er os – alle, mig inklusive, der udgør […]

Wilders for standret!

Oversat af Hans Erling Jensen

I en kort retsmøde i dag, fandt Amsterdam’s District Court frem til, at havde hjemmel til at føre sagen mod Geert Wilders for “opfordring til had”, og meddelte endvidere, at den kun ville acceptere 3 af de 18 vidner, som Wilders havde ønsket.

Wilders havde ønsket tre kategorier af […]

Wilders indledningstale

Høje ret, dommere ved domstolen!

Jeg vil gerne gøre brug af min ret til at tale et par minutter.

Frihed er det mest værdifulde af alle vore ptivillegier og det mest sårbare. Folk har viet deres liv til at forsvare friheden og givet deres liv for friheden. Vores frihed i dette land er resultatet […]

Wilders for retten!

Når den demokratisk valgte hollandske parlamentariker Geert Wilders i dag sætter sig på anklagebænken i Holland, er han måske nok i princippet alene på anklagebænken.

Men tag ikke fejl: Det er ikke bare Geert Wilders, der er under anklage. Det er selve princippet ”ytringsfrihed”, der skal prøves! På trods af at flere større instanser […]

Wilders i retten i morgen…

Når sandheden kommer på anklagebænken

Det er trist for ytringsfriheden, at en mand kan blive stillet for en domstol for ”at have forårsaget at en anden mand føler sig krænket”. Hvis det, ”at nogen føler sig fornærmet” af noget, en anden har sagt, virkelig var en forbrydelse som berettiger (forpligter myndighederne) til retsforfølgning hver […]

Wilders kalder Muhammad en gris

Øf, øf..

Den hollandske toppolitiker Geert Wilders har (efter hvad vi erfarer) stillet et ret så befængt skriftligt spørgsmål til sit kabinet. I dette spørgsmål, sammenligner han på en indirekte måde den selvbestaltede profet, Muhammed, med en gris.

Wilders har anmodet om en præcisering fra udenrigsminister Maxime Verhagen om et ægteskab i Saudi-Arabien mellem […]

Arkiver