Det frie ord, pris 5.000

Langballe vandt æreskrænkelsessagen

Nå ja, det gjorde han vel ikke sådan juridisk set. Men moralsk, folkeligt og sandhedsmæssigt gjorde han. Det var et glimrende indlæg han havde i retten.

“Her ved retsmødets begyndelse vil jeg gerne fremsætte en erklæring, der formentlig betyder, at vi kan komme tidligt hjem. Mit budskab er, at jeg tilstår; jeg erklærer mig skyldig. Og jeg vil gerne begrunde det:

Jeg har tidligere beklaget, at tonen i den avistekst, der har ført til tiltalerejsningen, var lovlig kæk og sarkastisk. Det misklædte det dybt alvorlige emne, jeg omtalte – nemlig de for­fær­de­lige æres­drab, der finder sted i nogle muslimske familier, hvor en ung pige bliver myrdet af sin far eller broder, fordi hun er blevet forelsket i en ”forkert” mand. I Danmark er der i snit begået ca. ét æresdrab om året, i Tyrkiet gennemsnitligt ét om dagen ifølge de tyrkiske myndigheders statistik.

(…)

Summa summarum: I bagklogskabens lys bryder jeg mig ikke selv om tonen i den på­gældende tekst-passage. Sandhedsværdien står jeg derimod fuldt og helt ved. Og ærlig talt: Person­ligt finder jeg selve sagen – de grufulde mord på uskyldige unge piger – noget væsentligere end spørgs­må­let om mine svigtende stilistiske evner”.

Læs resten på Sappho….

Jesper Langballe & Lars Hedegaard deler både skæbne ogopfattelse…….

Kommentarer til dommen

”Men hvorfor må man gerne skrive, at katolske præster voldtager smådrenge, når man ikke kan sige at muslimske mænd voldtager piger?” Sådan spørger Michael Jørgensen på FaceBook.

Jamen det er da soleklart. I den katolske verden har man ingen interesse i at lægge sag an, det ville jo gøre sagen værre. For de ordentlige præster, for katolikker og i det hele taget for alle andre, der føler sig berørt. Disse hæmninger findes ikke i den muslimske verden. Der er det det at få ret, der betyder alt! Uanset om det så betyder, at irritationen mod islam, muslimer og alt der lugter af denne ideologi så igen stiger op i det røde felt.

Det Jesper Langballe gør opmærksom på i sin slutreplik er jo det essentielle. Når kritikernes læber bliver forseglede med silvertape, så kan kvindeundertrykkelsen i islam jo få lov at fortsætte uden, at nogen tør fortælle om det! Det er i virkeligheden anmeldernes hensigt. De vil da ikke opgive den mandsdominerende rolle, de har gennem denne såkaldte religion.

Hvilken frihed vi har

Det er godt at vide, at det bare koster 5.000 at fortælle sandheden. Det er som en guds – undskyld – Allahs gave til den fremtidige socialdemokratiske utopi: ”Sandhedsskatten der blev indført i år 2010 skal dyrtidsreguleres, i øvrigt skal den sættes individuelt, i det den opdeles i grader. Således skal paragraf 266b lovbrydere ikke længere i kriminalretten, men deres sager kan helt og alene afgøres af det lokale skattekontor!”

Samtidig må vi håbe, at der bliver fastsat en prisliste for diverse udtalelser. Den nuværende er lidt for enkel:

Pia Kjærsgaard er en luder:          kr. 0
Danskere er for fede:                       Kr. 0
DF’ere er dummere end andre:   Kr. 0
Muslimer begår æresdrab:            Kr. 5.000

Koranen er en voldspornografisk bog, der er at sammenligne med Mein Kampf: Kr. 5.000 til skattekontoret og sidenhen kan du gå i Islamisk Forum og blive et hoved kortere – gratis!

Summasumarum: Sæt 5.000 ind på din skattekonto og begynd at snakke løs!

God fredag ønsker Hans Erling Jensen

18 comments to Det frie ord, pris 5.000

 • Karsten Larsen

  Multikultur? – Er landsforrædderi!
  Som ansat i skolevæsnet blev jeg for godt 10 år siden indkaldt til kommunalt seminar og blev belært om, at nu er Danmark multi-kulturel.
  Øh…nå.

  Nogen (?) på regeringsplan (socialdemokrater)havde fundet på, “multi-kultur” var moderne.

  – Flere kulturer? Hvad så med lovene? Love for forskellige slags kulturer (?) religioner ?
  “racer”?

  Muslimer var kommet til landet. En havde taget sig en dansk kone, hvorefter konen fra Libanon stillede i kommunen med sine 5 børn. Fik humanitær opholdstilladelse. Far styrede så økonomien i begge familier, indkasserede alle børnepengene. Storebror blev overhoved i mors lejlighed, drengene blev dybt kriminelle. Oprørske piger blev sendt på opdragelseskursus i hjemlandet, kom tilbage til den lukkede muslimske enklave i byen, fik mand, begyndte på børnefødsler.

  Multikultur? Nej fortroppen af en fremmed besættelsesmagt med helt anden kultur, religionskultur med helt anden menneske- og samfundsopfattelse.
  – Danskere udråbes allerede nu af muslimer og naive danskere som “racister”, når vi omtaler den faktiske muslimsk
  “racediskrimination”, kønsdisskrimination og “hellige” Muhammeds oldtidslov Shariaen. Dumme, “næstekærlige” kristne, danskere/europæer hjælper den muslimske besættelsesmagt som var en 5. kolonne. Inden udgangen af dette århundrede – senest om 500 år, er Europa et muslimsk ledet EU.
  Europæer straffes allerede nu for at gøre modstand. Den folkelige modstand kaldes racisme – af Barosso og formand for alle socialdemokrater i EU, Poul Nyrup Rasmussen. “Race-love” er indført på EUs opfordring og foranledning.

 • Sylvest

  Er vi ikke snart ved at kunne bede domstolene opstille en prisliste, så vi kan tælle spareskillingerne inden vi ytrer os – eller lader være? Det kostede Bent Jensen 200.000 kr. at skrive i JP, at PET anså Jørgen Dragsdahl som sovjetisk agent. 5000 til Langballe…
  Et retssamfund kræver en vis forudsigelighed for borgerne, og det må være et minimumskrav at vi på forhånd ved, hvad de forskellige sandheder koster.

  På nuværende tidspunkt kan vi konkludere, at det er meget dyrere at sige sandheden om en følsom gammelkommunist end om, hvad der er udbredt praksis i islams navn.
  Måske er vi lidt klogere på priser, når nu Lars Hedegaard modtager sin dom.

 • Hej Per,
  Tak for en meget tydelig forklaring på hvorfor islam og denne ideologis tilhængere aldrig kan leve i et vestligt land uden at der bliver konflikter.

  PS! De beviser også hver dag, at de ikke kan leve i sine egne lande uden krig, voldsdåd og konflikter.

  HEJ

 • Per Jørgensen

  “Vi så det under Muhammed-krisen. Jyllands-­Posten ledsagede de berømte tolv tegninger af Muhammed med en tekst, hvori avisen sagde, at muslimer, der bor i Danmark, ligesom alle andre må finde sig i »hån, spot og latterliggørelse«. Avisen sagde ikke, at hån, spot og latterliggørelse er et formål i sig selv eller er moralsk retfærdiggjort. Den sagde blot, at det er den legale risiko, man er udsat for ved at leve i et land med ytringsfrihed. Det er det, som alle i Danmark, også muslimerne, må være klar til at finde sig i. Ordene vakte sine steder stor forargelse.

  Men Jyllands-Posten havde ret. Hvis staten vil totalsikre borgerne mod hån, spot og latterliggørelse, så er der ingen ytringsfrihed. Men det er også indlysende, at alt dette vil være uforståeligt for den rettroende muslim.”

  Fra Jesper Langballe`s indlæg i Berlingske

  “FN´s Menneskerettighedserklæring lyder:

  Enhver har ret til menings- og ytringsfrihed; denne ret omfatter frihed til at hævde sin opfattelse uden indblanding og til at søge, modtage og meddele oplysning og tanker ved et hvilket som helst meddelelsesmiddel og uanset landegrænser.

  Cairo-Deklarationen om Menneskerettighederne i Islam:

  Enhver skal frit kunne udtrykke sin mening når det sker på en måde som ikke er i modstrid med principperne i Shari´ah. Enhver skal have ret til at tale for hvad der er rigtigt, udbrede hvad der er godt og advare imod hvad der er forkert og ondt ifølge normerne i den islamiske sharia”

  Fra sappho.dk

  Paragraf 266b er i strid med FN´s menneskerettigheder. Den muslimske organisation, anekender ikke FN´s menneskerettighedserklæring og har derfor lavet deres egen, med udgangspunkt i sharia. Med fare for at blive anklaget efter § 266b vil jeg hermed hævde, at muslimerne ALDRIG vil kunne leve i fællesskab med ikke-muslimer og ALDRIG anekende andre religioner og anden lovgivning der er i strid med sharia.

  Der står helt klart at § 266b skal afskaffes, da den undertrykker yttringsfriheden og FN´s menneskerettigheder.

 • Flemming Hansen

  Simon Wedege

  ““Sandhedsværdien står jeg derimod fuldt og helt ved.”

  Hr. Langballe kan åbenbart ikke se hvor absurd udtalelsen var, uanset om han blev dømt eller ej.””

  Det kan jeg da faktisk heller ikke Simon. Langballe troede i sin naivitet, at han fik ret til at forsvare sit synspunkt, og hvis det han havde sagt var sandt ville han vinde retssagen.

  Men nej retten skulle blot tage stilling til udsagnet, og Langballe fik ikke mulighed for at forsvare sit standpunkt.
  Med denne viden erklærede han sig for skyldig, et andet udfald kunne jo ikke forventes, fordi da ville retssagen jo end ikke blive sat i gang.

 • Hende

  100 % ENIG MED KARSTEN NORMAN LARSEN! Det er simpelthen uhyggeligt, al den bukken og skraben og knæfald for Islam, man ser nu til dags………. Det er til at pjukke over, og hvis Langballe skal ha’ bøde, så tror jeg over halvdelen af befolkningen skal det sammme, mig selv, incluzive!!! GO FOR IT, Langballe, du har min fulde opbakning 🙂

 • Karsten,
  Tak for et godt og initieret indlæg – tak til alle andre også forstås! 😀

 • karsten.m72

  Islam kan man forholde sig til.
  Jeg har endnu mere svært ved at kapere de danske nyttige idioter der dolker deres eget land i ryggen.

 • Iz

  @Karsten Normann Larsen

  Vel talt, og flot trukket væk fra de traditionelle fraser, så man klart kan se budskabet! Bravo!

 • Karsten Normann Larsen

  Gæstfrihed er vistnok en dyd i alle kulturer, men hjemme-røveri er nu pludseligt et fænomen i samfundet, vi skal forholde os til.
  I den vestlige verden tog Europa gæstfrit imod forfulgte og gæste-arbejdere fra den islamiske verden.
  Men islam er en aggressiv og diskriminerende religionskultur, der åbenlys proklamerer at ville udrydde den vestlige værtskultur.
  De naive, der ser islam som en religion i almindelig vestlig forstand, byder religionskulturen indenfor. For os andre klartseende har vi nu Allah-tilhængerne i hele Europa i færd med at røve alle de europæiske menneskelige og samfundsmæssige værdier, der er bygget op i den vestlige kultur gennem 500 år eller mere.
  Hvordan er de naive blevet naive og byder en religionskultur fra oldtidens feudalsamfund indenfor i vores sekulariserede samfund og tilbyder at vil kan leve sammen i en multi-kultur?

  Hvordan er det kommet dertil, at når nogen indfødt i Europa påpeger de indtrængende fremmedes u-moral (eller før kristelige moral)så er det den indfødte, der bliver anklaget?

  Der er stenalder-kultur med små stamme-samfund og der er moderne civilation med kæmpe-nationer og alle grader af civilisation med tilhørende moral og religion derimellem.
  – De kristne har et naivt verdensbillede, hvor de bilder sig ind, islam er en (tanke)religion som deres egen i vores sekulariserede kultur. (Men det er en primitiv, nådesløs religionskultur, der har sat samfundsudviklingen/udvikling af civilation i stå i alle islamiske lande.)
  – Marxister, socialister solidariserer sig med medlemmer af den stok-konservative religionskultur ved at opfatte dem som “undertrykte”.
  – Islamister har derfor mange ‘venner’ i den vestlige verden, nyttige idioter.

  Det er kun spørgsmål om tid før vi når Ragnarok, da det er vanskeligt at forestille sig, den islamiske kultur også bliver sekulariseret, så vi ville være i stand til at få fredelig sam-eksistens.

  Hurrah for Langballe. Jeg er aterist, men alle Europæer må gå sammen om at stoppe det hjemme-røveri, der er igang.

 • karsten.m72

  http://www.onenewsnow.com/Culture/Default.aspx?id=1245096

  FN bliver gang på gang presset af de muslimske lande,
  for at gøre kritik af islam kriminelt.
  Det er det Jesper Langballe er blevet.

 • For at få et historisk perspektiv, så var racismeparagraffen oprindeligt vedtaget for at beskytte danske jøder før anden verdenskrig. Siden er den ændret i henhold til FN kovensionerne, som Danmark selv har skrevet under på at overholde.

  Men Hr. Langballe har åbenbart ikke lært noget som helst i dette forløb, siden han udtaler følgende: “Sandhedsværdien står jeg derimod fuldt og helt ved.”

  Hr. Langballe kan åbenbart ikke se hvor absurd udtalelsen var, uanset om han blev dømt eller ej.

  • Tomas Kierstein:
   “Nej, den var ej. Det oprindelige lovforlag og betænkningerne er fra 1970!”

   Den stammer fra 1939. Den blev senere revideret i 1970’erne og 80’erne. Jeg er helt enig i Dansk PEN vedr. §266b, som har svært ved at se hvilke udtalelser der reelt er vigtig for en offentlig debat, når det inkluderer forhånelse eller trusler.

   Nu er jeg ikke jurist, men jeg har svært ved at se hvilken kritik af religion §266b vil stoppe. Hvis man vil sikre religionskritik, så skal man fjerne blasfemiparagraffen. Selvom den meget sjældent bliver brugt, så er den en potentiel hindring af religionskritik.

   “Muslimske mænd voldtager piger,” har intet med religionskritik at gøre.

   • I en artikel fra 2008 skriver Ekstrabladet at danske mænd er dårlige elskere.
    Det krænkede mig dybt. Jeg skulle have anmeldt det. Jeg er dansk og en god elsker.

    Jeg forstår dit argument Simon. Man kan sige at selv Lnagballe erkender jo skyld. Det idiotiske er, at en sådan ting havner i retten. Har Langballe mere ansvar end en avis?

    Jeg er rigtig nok ikke blevet anklaget endu for at sige, at alle muslimer, der tror på at koranen er guds ord er idioter. Men en dag lykkes det vel for mig. Da kan jeg bevise sanningshalten ved hjælp af sura 33, men jeg har alligevel krænket alle muslimer. Det koster 5.000. I vort samfund er det ikke fordi man har krænket nogen, men fordi dem man har krænket er muslimer, det viser sagerne omkring DF og Pia Kjærsgaard tydeligt.

    I øvrigt tak for dine og Tomas sobre indlæg, der netop viser Langballes argument omkring “at her diskuterer vi”, er det eneste, der holder vand i denne kafkanske skueprocess.

    • Hans,

     Din beskrivelse af Ekstra Bladets artikel minder mig om en artikel baseret på en meningsmåling eller anden undersøgelse. Hvis du føler dig krænket, så skal du bare anmelde det. Det er den eneste måde dommerne kan finde ud af, hvordan de skal bruge loven i konkrete sager i det danske retssamfund.

     Men paragraffen skal ses i lyset af århundrede med jødeforfølgelser i Europa. Selv den sorte død i 1300-tallet blev jøderne beskyldt for at være ansvarlige for. Helt op til anden verdenskrig blev jødehad prædiket i katolske og protestantiske kirker i Europa. Hvis det ikke var for Hitler, så havde jødehad sikkert stadig været mere eller mindre normalt.

     At der nu er mere fokus på muslimer, frem for jøder, er fordi verden har ændret sig siden anden verdenskrig. At §266b bruges i sager om muslimer, er måske et udtryk for hvordan debatten har ændret sig her i landet. For der findes ikke én eneste lov der giver positiv særbehandling for muslimer og dermed giver dem gunstige vilkår til at sagsøge DFs folketingsmedlemmer. Hvis DF er utilfreds med loven, så sidder de i en usædvanlig stor magtposition til at ændre den.

     Jeg vil foreslå, at DF og regeringen omgående fjerner blasfemiparagraffen. Blasfemi er trods alt en forbrydelse uden ofre. Samtidig har personer prøvet at bruge den mod Muhammedtegningerne, Jesus-sandalerne og andre kreationer.

     Eftersom vi har love der gør injurier, trusler og forhånelser strafbare, så er der konsekvenser for visse ytringer. Jeg har dog endnu ikke gjort op med mig selv, om det er rimligt at straffe i henhold til straffelovens §266b. Men i det historiske perspektiv forstår jeg hvorfor den blev indført.

 • Søren

  DEt er et sygt samfund vi lever i..
  I naturen går ulven efter de syge dyr, idet de er nemmere at fange og æde…

  Det er nok derfor det går som det går i lille danmark

 • Kenneth Karlsson

  Bra inlägg Hans Erling. Detta är förstås helt sjukt, att ett rättssamhälle kan sjunka så lågt. Lagen är ett uttryck för anpassning, en dhimmilag.

Leave a Reply

  

  

  

Arkiver