Frygtens ideologi

Når “nogle” lægger livets virkelig værdier i det hinsides og ikke i dette liv – da har alle “vi” andre et alvorligt problem

Af Hans Erling Jensen – Inspireret af Ibn Warraq og Muhammed (profeten)

Islam er frygt!

De fleste koranforskere er enige om, at koranen – og dermed islam – i sit væsen baserer sig helt og holdent på (anvendelsen) af frygt. Muhammed anvender Allahs evige vrede, der specielt vil komme til udtryk på dommens dag, som et effektivt våben til ikke bare at true og terrorisere sine modstandere med, men i langt højere grad til at underkue og styre sine egne proselytter til at udføre både morderiske gerninger mod ”Allahs fjender” (alle ikke-muslimer) og fromme gerninger mod andre muslimer, og derved vise ham (Muhammed) total lydighed.

Allah er den almægtige hersker og har skabt mennesket, som altid er i farezonen for at pådrage sig Hans vrede, uden at mennesket selv har nogen mulighed for at ændre på noget som helst. Den muslimske prædistenations lære, beskrevet i adskillige koranvers, sammen med det faktum, at Allah skaber mennesker med formålet at brænde i helvede og uden mulighed for at ændre på sin skæbne uanset opførsel eller gudshengivenhed, er i sig selv totalt uforenelig med og komplet uværdig for en venligsindet, tilgivende og barmhjertig gud.

Frygten for den evige straf, som man ikke ved om man er dømt til, før man dør, er en effektiv metode til at skabe narcissistiske mennesker, der i alle livets forhold handler ud fra en målrettet egeninteresse, som skal overbevise Allah om, at de ikke har fortjent helvedes tortur, der for den troende synes at være betydeligt mere virkelig end glæderne i det himmelske bordel, som de kalder for Paradis!

I sidste ende er det de ”ikke-troende”, der bliver ofre for den hjernevask muslimer fra fødslen udsættes for, eftersom vi pr definition er ”Allahs fjender” og de muslimske hellige tekster udlover store belønninger for de troende, der underkuer eller myrder disse fjender! Så lad os glæde os over så længe vi kan det, at de fleste muslimer ikke har læst deres koran og de andre hellige tekster særligt nøje – hvis i det hele taget.

Jeg sætter et stort spørgsmål ved det intelligente i at slå på stortromme for at lære al verdens muslimer at læse, som alt for mange ”gutemenschen” mener, er løsningen på det meste her i verden. Det er betydeligt vigtigere, at de lærer at Allah er en fantasifigur, der er opfundet af en ørkenrøver for at opnå simpel jordisk magt!

Men det er vel for meget at forlange….

Leave a Reply

  

  

  

Arkiver