Kan I huske da vi var efter dem?

Eticha sender brev til advokaten Faizal Yamani –
bebuder et kommende sagsanlæg
mod Muhammeds efterkommere

English version

Det virtuelle netværk Eticha.dk har støttet af en række danske og udenlandske foreninger besluttet sig for at offentliggøre planerne om at sagsøge muslimernes profet Muhammed ibn ‘Abd Allāh al-Hashimi al-Qurashi’s efterkommere – de samme personer som i denne tid forbereder en injuriesag i mod et antal danske dagblade. Desværre bakkede SIAD ud!
_________________________________________________________________

Historien bagved

Det begyndte alt sammen, da Jyllands Posten i september 2005 publicerede de nu så berømte Muhammad tegninger. Efter et halvt år med vareboykot, flag- og ambassadeafbrændinger samt diverse diplomatiske kriser mellem Danmark og de muslimske lande, troede vi det var slut. Men ikke det nej. I foråret 2008 afslørede CIA et mordkomplot, der gik ud på at myrde Kurt Westergaard. Muhammedtegneren, der havde placeret bomben i turbanen, og dermed produceret årtusindets hidtil største symbol på ”freedom of speech and expression”.

De danske aviser genoptrykte tegningerne for at vise sin solidaritet med den trusselsramte Kurt Westergaard. Og så startede balladen. Kort tid efter modtog i alt 15 danske dagblade et kravbrev fra den saudiske advokat Faizal Yamani – søn til den berømte olieminister Sheik Yamani, der pungslog os under energikrisen i de ”gode gamle dage” i begyndelsen af halvfjerdserne. I brevet forlangte Faizal Yamana en uforbeholden undskyldning fra de 15 dagblade og det trykt i et stort antal aviser ud over verden på fire forskellige sprog. Ved at trykke tegningerne – og specielt Kurt Westergaards – havde aviserne gjort sig skyldige i bagtalelse af muslimernes profet Muhammed ibn ‘Abd Allāh al-Hashimi al-Qurashi.

Allerede dengang sendte Hans Erling Jensen, Eticha.dk, sit efterhånden velkendte brev til advokatfirmaet, hvor han gjorde opmærksom på Danmarks stilling i historien og ude i verden i forhold til det bedrøveligt efterhængende Saudi Arabien. (Brevet kan læses her). Men lige lidt hjalp det. Advokat  Yamani påstod sig repræsentere 94.000 personer, der alle er efterkommere af Muhammed ibn ‘Abd Allāh al-Hashimi al-Qurashi, og som alle vil have en undskyldning for den fornærmelse, deres forfar blev udsat for, da de danske aviser endnu en gang trykkede de famøse tegninger.

Faizal Yamana vil føre en injuriesag i London. Ikke fordi, han kalkulerer med at vinde den. Det er han alt for veluddannet til at bare drømme om. Han har fået en pose penge fra en hovedrig organisation, som kun har til hensigt at bevare Muhammeds ry og rygte uplettet, hvor meget det så end måtte koste. Injuriesagen er ikke andet end økonomisk afpresning, som mange hæderlige dagblade også har gjort opmærksom på i de seneste uger. En avis, Politiken, har allerede bukket under og regnet på sin økonomi! En undskyldning er vel gratis, og ytringsfriheden kan man så gerne se gennem fingre med.

På Eticha.dk lagde vi en plan. Med Yamanis uetisk baserede udspil rettet mod de danske dagblade, lå der et indlysende incitament for os til at gennemføre en ”modsag” rettet mod Muhammeds efterkommere, for en gang for alle at få en undskyldning fra personer så nær kilden som muligt for de uhyrlige beskyldninger, bagvaskelser og følgerne af dem, som generationer af mennesker, uden mulighed for at forsvare sig indtil nu har måttet lide under.

I modsætning til Yamani har vi en sag,  (læs den her), og nu findes der oven i købet en adresse at levere stævningen på for at opnå retfærdighed.

Dags dato har vi i denne anledning sendt følgende skrivelse til advokatfirmaet i Saudi Arabien……

Law Firm Of Ahmed Zaki Yamani Lawyers and Legal Consultants
35 Hassan Yamani Street, Al Hamra District
P.O Box 1351 Jeddah 21431
Kingdom of Saudi Arabia

Kære Mr. Faisal A Z. Yamani

Jeg skriver til Dem i anledning af at Deres advokatfirma har valgt at repræsentere 94.000 efterkommere til muslimernes påståede profet Muhammed ibn ‘Abd Allāh al-Hashimi al-Qurashi i en injuriesag adresseret i mod et antal danske aviser.

Det er en lettelse endeligt at vide, hvor de mange organisationer, religiøse samfund og enkeltpersoner, der hver dag gennem utallige år er blevet intimiderede, truede og forulempede med baggrund i det budskab, disse efterkommere, deres følgeslagere og deres forfader har eksponeret i såvel bogform som gennem utallige prækener, artikler, demonstrationer og voldelige aktiviteter overalt på vores fælles planet, Jorden, skal sende deres krav for at opnå kompensation for de ovenfor nævnte trusler og injurier.

Bare i år er vi blevet kontaktet af et stort antal af disse personer og organisationer, der har fået opfattelsen af, at De og Deres klienter ikke har til hensigt, frivilligt at ændre holdning, når det gælder indholdet og tolkningen af indholdet i det skrift, som af muslimer i hele verden påstås være Allahs ord direkte nedsendte til Muhammed ibn ‘Abd Allāh al-Hashimi al-Qurashi. Denne (vores) opfattelse baseres på det faktum, at De og Deres klienter fortsætter med at hævde, at Muhammed ibn ‘Abd Allāh al-Hashimi al-Qurashi ikke kan afbildes – og slet ikke i form af en karikatur. Dermed vedkender De og Deres klienter, at De uforbeholdsløst støtter de tekster og den ordlyd, der findes i koranen, som denne trykkes i dag samt haditherne, der jo udgør en stor del af det samlede islamiske lovkompleks, sharia.

Efterkommerne af de folk, Deres klienters forfader uden om al tvivl sidestillede med aber, svin og rotter føler sig ikke bare personligt fornærmede og krænkede, men ydermere overordentligt følelsesmæssigt berørte på vegne af deres forfædre som beviseligt er blevet bespottede, forfulgt og fordrevet fra sine landområder på grund af den nedsættende omtale, og de forhånelser Muhammed ibn ‘Abd Allāh al-Hashimi al-Qurashi i utallige koranvers og ahadith har udsat dem for. Ved at først kalde mennesker med en anden tro for aber og svin og derefter forklare disse som guds fjender – og dermed muslimernes fjender – har Muhammed dermed erklæret et anseeligt antal mennesker for fredløse i forholdet til troende muslimer. En forværrende omstændighed er, at Muhammed ibn ‘Abd Allāh al-Hashimi al-Qurashi lagde beskyldningerne mod disse folk i munden på islams gud, Allah. Dette finder vi ikke bare groft blasfemisk, men vi anser det også som et slet skjult forsøg på, fra Muhammeds side, at skjule sin egen umoral og bagtalelsesforbrydelser bag en ”ikke-kritiserbar” guddom. Dette vil naturligvis blive medtaget ved en mulig retssag.

Efterkommernes krav

På baggrund af ovenstående henstiller vi til Dem, at De tager kontakt med Muhammed ibn ‘Abd Allāh al-Hashimi al-Qurashi’s efterkommere og anmoder dem om at utvetydig tage afstand fra, undskylde for offentliggørelsen af og tage skridt til fjernelse af en række udsagn og vers fra koranen og sunnah fra såvel indslag på world wide web som i al fremtidig litteratur islam og i nyoptryk af koranen, hadith og sirat. Anmodningen omfatter en lang række tekster og/eller postulater, som Deres klienters forfader og selvudnævnte profet Muhammed påstod, var ord og befalinger, som han fik åbenbaret direkte fra Allah (via ærkeengelen Gabriel) og som groft krænker, intimiderer og opfordrer til vold eller i bedste fald undertrykkelse af folk, som ikke vilkårsløst underkaster sig islams trossætninger og lære.

Uacceptable skriftsteder

I udgangspunktet har vi listet de mest uværdige og for en religion, der påstår sig at udlære fred og tolerance, helt uacceptable skriftsteder og vers.

Det drejer sig om de tekster, der postulerer, at visse jøder og kristne er efterkommere af aber og svin [1], at der bare findes en gud og at dette er Allah [2], at Muhammed ibn ‘Abd Allāh al-Hashimi al-Qurashi er hans (sidste) profet [3], at alle, der ikke tror på dette og opstandelsens dag er dømte til at tilbringe evigheden i helvede samt i jordelivet skal forfølges, tortureres eller myrdes, hvis ikke de omvender sig til muslimernes gud, Allah, og tilbeder muslimernes profet Muhammed [4], at Allah skulle udstede detaljerede åbenbaringer om såvel sin profets som andre menneskers sex-liv [5], at Muhammed ibn ‘Abd Allāh al-Hashimi al-Qurashi ikke set med dagens indsigt er det største forbillede et menneske kan have [6] og at samme Muhammed har nedgjort kvinder gennem århundreder ved at påstå, at kvinden er mindre værd end en mand, både intelligensmæssigt, økonomisk, arvemæssigt og forældremæssigt [7].

Ændringerne skal også gennemføres på biblioteker, i alle moskeer og andre offentlige pladser, hvor disse uhyrligheder læres ud, før den 31. december 2010. Inden udløbet af denne tidsfrist skal der være nedlagt ejerforbud (vi udgår fra, at Muhammed ibn ‘Abd Allāh al-Hashimi al-Qurashi’s efterkommere indehar rettighederne til deres forfaders værk, koranen!) mod trykning af koranen i den nuværende udgave, som omtalt oven, og at koranen ikke distribueres i noget land i den nuværende form, af nogen, der har den mindste forbindelse med Muhammed ibn ‘Abd Allāh al-Hashimi al-Qurashi’s efterkommere eller finansieres via fonder eller institutioner, der støtter disse efterkommere i nogen anden sag.

Desuden henstiller vi, at De på vegne af Muhammed ibn ‘Abd Allāh al-Hashimi al-Qurashi’s efterkommere inden udgangen af 2010 offentliggør en klar og ubetinget rettelse af og undskyldning for den lange række af grove fornærmelser, krænkelser og forfølgelser, som Muhammed ibn ‘Abd Allāh al-Hashimi al-Qurashi med hjælp af sine korantekster og ukritiske proselytter gennem århundreder har påført et ufatteligt antal anderledes tænkende mennesker, som ikke frivilligt har villet bøje sig for profetens tyranni.

Rettelsen og undskyldningen skal præsenteres globalt og pressemeddelelse skal udfærdiges på Arabisk, Engelsk, Fransk, Spansk, Portugisisk og Russisk. Vi er bekendt med, at Deres advokatfirma før har produceret tekster for denne type af undskyldninger, og har derfor så meget tillid til Dem, at vi vil overlade formuleringen til Dem og Deres firma i samarbejde med Muhammed ibn ‘Abd Allāh al-Hashimi al-Qurashi’s efterkommere.

Når det gælder undskyldningen og de begærede rettelser i koranen, antager vi, at sagen vil have en så gedigen nyhedsværdi, at det ikke bliver nødvendigt at stille specifikke krav om eksponering via specielle (eller navngivne) nyhedsmedier. Her stoler vi på mediernes egne evner til at administrere og viderebringe en sådan gestus fra Muhammed ibn ‘Abd Allāh al-Hashimi al-Qurashi’s efterkommere.

Før december 2010

Hvis De opfylder disse krav inden udgangen af december 2010, vil de berørte personer og grupper, som undertegnede har haft kontakt med, afstå fra yderligere retslige skridt mod Muhammed ibn ‘Abd Allāh al-Hashimi al-Qurashi’s efterkommere og proselytter. På Eticha står vi naturligvis til tjeneste med yderligere information, om det skulle behøves.

Vi er overbeviste om, at opfyldelsen af de ovennævnte præmisser vil blive opfattet som et hæderværdigt tegn på respekt og forståelse blandt Jøder, Kristne, Hinduer, Buddhister, Asatroende samt ateister af enhver slags i hele verden, og at De således er med til at løse den alvorlige konflikt, som koranens uforsonlige og fordømmende budskab har skabt gennem århundreder.

Jeg beder Dem snarest belejligt og senest 60 dage fra dags dato svare på dette brev og tilkendegive, om Deres klienter har til hensigt at opfylde de nævnte betingelser, eller om De på Deres klienters vegne, har forslag til kompromisser, som kan være givende at diskutere.

Hvis Deres klienter, mod vor forventning, beslutter sig for ikke at medvirke til at opfylde ovennævnte betingelser, forbeholder vi os retten til at starte en større global proces, hvis overordnede hensigt bliver at sagsøge Deres klienter i henhold til internationale love omkring hate-crimes, opvigling til forfølgelse af anderledes tænkende og opfordring til folkemord.

Med venlig hilsen,

Hans Erling Jensen
Eticha.dk

English version: http://atlasshrugs2000.typepad.com/atlas_shrugs/2010/04/suing-muhammad.html

Samarbejdspartners

I denne sag samarbejder vi med SIOA – Stop Islamiseringen of Amerika og SIOE – Stop Islamiseringen of Europe. Det betyder at vigtige internationale kræfter som Pamela Geller & Robert Spencer støtter op om projektet! Det er vi på Eticha meget glade for, og vi håber at samarbejdet kan fortsætte med begge organisationer i fremtiden i bestræbelserne på at skabe en bedre verden for os alle!

Leave a Reply

  

  

  

Arkiver