Kristendommen vs Islam

En sammenligning

 “Allah”
(Koranen 8:12)
“Jeg vil kaste terror ind i de vantros hjerter.
Hug derfor deres hoveder af og hug fingerspidserne af dem”

”Muhammed”
(Ibn Ishaq 992)
“Bekæmp alle på Allah´s måde, og dræb dem der ikke tror på Allah”

”Jesus”
(Matthæus 5:14)
 “Du skal elske din næste, som du elsker dig selv”

Hvert år nedbrænder muslimske hærværksmænd tusindvis af kristne hjem og kirker rundt om i verden. Hundredvis af kristne, inklusive præster, nonner og andre kirkearbejdere myrdes skånselsløst af muslimske ekstremister. Det der, i muslimernes opfattelse retfærdiggør disse blodige handlinger, varierer fra beskyldninger om blasfemisk opførsel eller missionsvirksomhed, som angiveligt ”truer den islamiske stat”!.Uskyldige kristne er, i de fleste muslimske lande, gang på gang blevet forfulgt, torturerede og dræbt af fanatiske muslimer som hævn for tegninger trykt i fjerne lande eller bare på grund af rygter om en eller anden påstået ”fornærmelse” af Islam.

Alligevel udøves der, selv efter de mest grusomme muslimske forbrydelser, ingen eller meget lidt voldelig gengældelse fra de kristnes hold. Ej heller udføres der nogen dødelig terrorisme i Jesus navn, der er værd at tale om. Modsat er det med mord og terrorangreb i Allah´s navn. Det foregår et eller andet sted på kloden hver eneste dag. Muslimske gejstlige, der opholder sig i Vesten, frygter ikke for deres sikkerhed i det daglige, på samme måde som deres kristne modparter i muslimske lande gør det.

Den kristne verden og den islamiske verden står på alt for mange måder i skarp kontrast. Det er lige fra synet på menneskerettigheder og borgerrettigheder til den økonomiske status. Utrolige 70% af verdens flygtninge er muslimer – der mærkværdigvis mest søger til de kristne lande, som de ”genetisk” afskyr så meget.

Mens vestlige samfund tager ”skandaler” som Abu Ghraib og Guantanamo alvorligt (hvor ingen rent faktisk er blevet dræbt), vender muslimer rutinemæssigt det blinde øje til deres egne horrible uhyrligheder. Specielt dem der udføres i Allah´s navn. Den muslimske verden skylder os som kollektiv en uforbeholden undskyldning for de millioner af ikke-muslimers liv, de brutalt har ødelagt eller taget gennem århundreders aktiv Jihad og slaveri.

Lad os her se på nogle af de væsentlige forskelle, der helt sikkert er dybt rodfæstede i religionen.

Forskellen mellem Muhammed og Jesus

Muhammed…

Jesus…

Sagde, at Allah hader dem, der ikke accepterer Islam…
(Koranen 30:4, 3:32, 22:38)
Sagde, at Gud elsker alle…
(Johannes 3:16)
“Jeg er blevet befalet at kæmpe mod folk indtil de erklærer, at der ikke findes andre guder end Allah, og at Muhammed er hans budbringer”
(Muslim 1:33)
“Han der lever gennem sværdet, vil dø gennem sværdet”
(Matthæus 26:52)
Stenede kvinder for utugt
(Sahih Muslim 4206)
“Lad ham uden synd kaste den første sten”
(Johannes 8:7)
Tillod muslimer at stjæle fra vantro
(Bukhari 44:668, Ibn Ishaq 764)
“Du må ikke stjæle”
(Matthæus 19:18)
Tillod sine proselytter at lyve
(Sahih Muslim 6303, Bukhari 49:857)
“Du må ikke bære falsk vidnesbyrd”
(Matthæus 19:18)
Ejede og handlede med slaver
(Sahih Muslim 3901)
Hverken ejede eller handlede med slaver
Halshuggede 800 jødiske mænd og drenge
(Sahih Muslim 4390)
Halshuggede ingen
Myrdede dem, der fornærmede ham
(Bukhari 56:369, 4:241)
Prædikede tilgivelse
(Matthæus 18:21-22, 5:38)
“Hvis nogen overskrider dine grænser, overskrid ligeledes hans grænse”
(Koranen 2:194)
“Hvis nogen slår dig på din højre kind, vend også den anden kind til”
(Matthæus 5:39)
Jihad efter Allah´s smag hæver din position i Paradis hundrede fold
(Muslim 4645)
“Velsignede er fredskaberne, for de vil blive kaldt sønner af Gud”
(Matthew 5:9)
Giftede sig med 13 koner og havde sex slaver
(Bukhari 5:268, Koranen 33:50)
Levede i cølibat
Havde sex med et niårigt barn
(Sahih Muslim 3309, Bukhari 58:236)
Havde ikke sex med børn
Beordrede mord på kvinder
(Ibn Ishaq 819, 995)
Skadede aldrig en kvinde 
“Oh dig der tror! Kæmp mod de vantro, der er nær dig, og lad dem finde hårdhed i dig”
(Koranen 3:110)
“Velsignede er de ydmyge, for de skal arve jorden”
(Matthæus 5:5)
Gennemførte 65 militære angreb og togter i sine sidste 10 leveår
(Ibn Ishaq )
Beordrede ingen militære angreb, og godkendte hverken krig eller vold 
 
Myrdede krigsfanger
(Ibn Ishaq 451)
Havde slet ingen fanger.Dræbte aldrig nogen
Opfordrede sine mænd til at voldtage tilfangetagne kvinder
(Abu Dawood 2150, Koranen 4:24)
Opfordrede aldrig til voldtægtSlavegjorde ingen kvinder 
Krævede tilfangetagne slaver og en femtedel af alt krigsbytte
(Koranen 8:41)
“Menneskenes søn kom ikke for at blive tjent, men for at tjene”
(Matthæus 20:28)
Blev aldrig tortureret, men torturerede andre
(Muslim 4131, Ibn Ishaq 436, 595, 734, 764)
Led tortur, men torturerede aldrig andre
“Og bekæmp dem indtil der ikke er mere forfølgelse, og religionen kun er Allah´s”
(Koranen 8:39)
“Elsk dine fjender, og bed for dem der forfølger dig”
(Matthæus 5:44)
Beordrede en slave til at bygge selve den prædikestol, fra hvilken han prædikede Islam
(Bukhari 47:743)
Vaskede sine disciples fødder
(Johannes 13:5)
Hvad er de største bud ?
“Tro på Allah og Jihad er hans sag”
(Muslim 1:149)
Hvad er de største bud?
“Elsk Gud og elsk din nabo som dig selv”
(Matthæus 22:34-40)
Krævede beskyttelse af bevæbnede vagter, selv i bedehuset
(Koranen 4:102)
Revsede enhver, der forsøgte at forsvare ham med vold
(Johannes 18:10-12)
Døde fed og velhavende med hvad han i krig havde taget fra andre, eller havde beordret andre at bidrage med Krævede intet for sig selvDøde uden ejendele
Advokerede korsfæstelse af andre
(Koranen 5:33, Muslim 16:4131)
Blev selv korsfæstet
Ifølge sine tilhængere:
Fik andre til at give deres liv for ham
(Sahih Muslim 4413)
Ifølge sine tilhængere:
Gav sit liv for andre.
(Johannes 18:11)

Forskellen mellem tidlige muslimer og tidlige kristne

Muhammed´s følgesvende

Jesus’ disciple…

Levede som krigere Levede som harmløse hippier
Spredte relligion på Muhammed´s måde:”Han der bekæmper, at Allah´s ord bør være overordnet, kæmper Allah´s sag”
(Bukhari 53:355)           

Spredte religion på Jesus´s måde:“Gå ud i verden og prædik evangeliet til alle”
(Matthæus 15:16)
Angreb og underlagde sig befolkninger i 28 moderne lande i blot de første tre årtier efter Muhammed´s død Tyede ikke til nogen form for vold, til trods for kollosal forfølgelse
Erklærede hellig krig mod folk i de fem største verdensreligioner i blot de første 100 år efter Muhammed´s død Gik århundreder uden at erklære ”hellig krig”
Plyndrede og levede af andres velstand Gav deres ejendele til nødlidende
(Acts 2:44-45)
Tilfangetog og slavegjorde ikke-muslimske folk Anså dem selv for værende andres slaver
Opnåede ”martyrium” i krig Opnåede martyrium gennem forfølgelse
Udkæmpede krig for at afholde medlemmer fra at forlade religionen. Myrdede frafaldne. Ingen optegnelser over aggression mod frafaldne
Muhammed´s familiemedlemmer kom hurtigt i væbnet krig mod hinanden Jesus’s disciple tyede aldrig til vold mod hinanden (eller andre)
De første 240 år:
11 af de første 32 kaliffer blev myrdet af andre muslimer
De første 240 år:
14 af de første 25 paver led martyrdøden – myrdet af hedninge (ikke af andre kristne)
Kaliffer var polygame og havde haremer med hundredvis af tilfangetagne sexslaver Paver forventedes at leve i cølibat
Islamiske moskeer blev vedligeholdt med skatter opnået fra underkastede ikke-muslimer Kristne kirker vedligeholdt gennem frivillige tiende fra kristne (nå ja, det er måske nok sagt!)

Forskellen mellem Islamisk lære og Kristen lære

Koranen

Biblen

Eksterne kilder (Hadith og Sira) nødvendige for at forstå Koranen Historisk kontekst indeholdt i testamenternes tekst
Skal kunne arabisk for ”fuldstændigt at forstå” Kan enkelt oversættes til andre sprog uden mange kommentarer
Lidelse er en undskyldning for hævn og udbredelse af Islam med magt
“Og slagt dem hvor end du finder dem, og driv dem ud af de steder, de drev dig ud af, for forfølgelse (af muslimer) er værre end nedslagtning (af vantro)…og bekæmp dem indtil der ikke er mere forfølgelse, og religionen er Allah´s”
(Koranen 2:191)
Lidelse bygger karakter
“Vi glædes over vore lidelser, da vi ved, at lidelse skaber udholdenhed, udholdenhed skaber karakter, og karakter skaber håb”
(Romerbrevet 5:4)
Fokus på denne verden
“Og Allah har givet jer deres land, og deres boliger, og deres ejendom” (Altså efter at have stjålet ejendommen fra de vantro…)
(Koranen 33:27)
Fokus på den næste verden
“Mit kongerige er ikke af denne verden”
(Johannes 18:36 og Lukas 14:33)
Privilegium
“Bekæmp dem der ikke tror på Allah eller Den Sidste Dag, eller ikke forbyder, hvad Allah og hans budbringer har forbudt, eller anerkender sandhedens religion (selv om de er) fra Bogens Folk, indtil de betaler Jizya med villig underkastelse, og føler sig selv underlagte”
(Koranen 9:29)
Tjene folket
“Hvis nogen ønsker at blive den første, må han gøre sig selv til den sidste af alle og til tjeneste for alle”
(Markus 9:35)
Martyrer som mordere
“Allah har købt de troendes liv og ejendom mod paradisets have. De kæmper hans sag og slagter og og slagtes”
(Koranen 9:111)
Martyrer som martyrer
“Som det står skrevet, for din skyld dræbes vi dagen lang;
vi regnes for får til slagtning”
(Romerbrevet 8:36)
Drab på frafaldne
“De mener, at du bør forkaste troen, som de gør, og derfor være lige med dem: Men tag ingen venner fra deres rækker før de går Allah´s vej. Hvis de ikke vil, så fang dem og slagt dem hvor end du finder dem”
(Koranen 4:89, og Bukhari 52:260, 83:37…)
Lade Gud dømme frafaldne
“For vi kender ham, der har sagt: ”Hævnen er min, jeg vil hævne”, siger Herren. Og igen: ”Herren skal dømme sit folk”
(Hebræerbrev 10:25-30)
Koranen befaler ikke at ægtemænd skal elske deres koner, men den giver mænd lov til at slå ulydelige kvinder.
(Koranen 4:34, Sahih Muslim 2127)
“Ægtemænd, elsk jeres koner, og gør dem ikke fortræd”
(Colossians 3:19)
Muhammed er Allah´s budbringer, og dem der er med ham, er hensynsløse overfor vantro
(Koranen 48:29)
“Vær god mod dem, der behandler dig dårligt”.
(Lukas 6:27)
Advarer mod at betvivle tro og søge ny viden
(Koranen 5:101-102)
Velkommer intellektuel udfordring
(1 Peter 3:15)
Vold som dyd
“Kamp er foreskrevet for dig, selvom du ikke bryder dig om det. Men det er muligt ikke at kunne lide ting, som er gode for dig, og at du kan lide ting, der ikke er gode for dig. Men Allah ved det, men du ved ikke”
(Koranen 2:216)
Vold som synd
“Tag ikke hævn, mine venner, men giv plads for Gud´s vrede, for det står skrevet: ”Hævnen er min; Jeg vil gengælde”, siger Herren. Tværtimod: ”Hvis fjenden er sulten, giv ham mad…”
(Romerbrevet 12:19-20)
Helvede for vantro
Gode gerninger tæller ikke for noget
(Koranen 18:102-107)
Helvede for onde gerninger og ikke at gøre det rigtige
(Romerbrevet 2:6-8, Matthæus 16:27, Matthæus 25:41-45)
Døm
“Strid imod de vantro og hyklerne! Vær hård mod dem…”
(Koranen 9:73)
Døm ikke
“For når du dømmer en anden person,
dømmer du dig selv…”
(Romerbrevet 2:1)
Plyndrer andre i Allahs navn – for at selv få“Allah har lovet dig så megen bytte, som du kan erobre…”
(Koranen 48:20)
Arbejde med hænderne for at kunne skænke til andre andre
The thief must no longer steal but must work hard
and do what is good with his own hands, so that he might have something to give to the needy.”

(Ephesians 4:28)
Nedkalder Allah´s forbandelse på kristne og alle andre religioner
(Koranen 9:30)
Nedkalder Gud´s velsignelser, på dem der forbander kristne
(Matthæus 5:44)
Arrogance
“I er det bedste folk udviklet af menneskeheden”
(Koranen 3:110)
Ydmyghed
“Hvad du gjorde mod den svagste af disse, gjorde du mod mig”(Matthæus 25:34-40)
“Oh du der tror! Tag ikke mine fjender og dine fjender som venner: Vil du tilbyde dem kærlighed, mens de benægter, hvilken sandhed der er kommet til dig?”
(Koranen 60:1)
“Elsk dine fjender…”
(Lukas 6:27)

Forskellen mellem den islamiske og den kristne verden

Muslimsk arv

Kristen arv

Lande muslimer ønsker at flygte fra Lande muslimer ønsker at flygte til
Madrassah´er som indoktrinerer muslimske børn med fordomme og terror Missionærskoler der både underviser muslimer og kristne i at læse og skrive
Selvmordsbomber for Allah Ingen selvmordsbomber for Jesus
Internationale terrororganisationer Internationale velgørenhedsorganisationer
Ingen formel velgørenhed for ikke-muslimer Førende bidragsgivere af katastrofehjælp til muslimer
Mord på nødhjælpere Støtte til nødhjælpere
Moderne slaveri i Islam´s navn Afvisning af slaveri i kristendommens navn
Muslimske gejstlige der engagerer sig i, eller bifalder, terrorisme. Kristne gejstlige, der bandlyser vold
Daglig religiøs vold mod hinduer Ingen
Daglig religiøs vold mod jøder Ingen
Daglig religiøs vold mod buddhister Ingen
Daglig religiøs vold mod muslimer Ingen
Religion Teknologi og medicin
Censur Ytringsfrihed
Intolerance mod kritik af Islam Tolerante mod religiøse afvigere
Forhindring af andre religioner at prædike deres tro Tilladelse til alle religioner at forkynde
Konvertering kun tilladt til Islam Bevidsthedsfrihed
Konvertitter til Kristendom halshugges Ingen dødsdom over konvertitter til Islam
Mest berømte muslim: Osama bin Laden. Mest berømte kristne: Paven

Prelude

Sandt eller ej; alt hvad sekulære kritikere siger, at de ikke kan lide ved Kristendommen, fra kvinderettigheder til slaveri, eksisterer ikke blot i islam endnu i dag, det er oven i købet betydeligt mere udbredt.

Mens den katolske kirke dæmoniseres for ikke at tillade kvindelige præster, tvinger fundamentalistiske islamiske kræfter kvinder i burkaer, og sprænger deres skoler i luften. Selv muslimer der er mindre strikse, retfærdiggør endnu deres ret til at holde kvinder som sexslaver, eftersom det udtrykkeligt er tilladt i Koranen. Og mens kristne kan protestere mod udenomsægteskabelig sex, er det næsten udelukkende muslimerne, der begraver folk i jorden og stener dem til døde.

Teokrati (i form af Sharia) er faktisk det udtrykkelige mål for islamisk lære, mens Kristendom efterlader rum for adskillelse af religion og regering (Markus 12:17, Johannes 18:36). Terrorisme er virkeligt et udtryk for hengivelse til Allah (se eksempel her)  – og ikke blot en kriminel aktivitet eller en form for religiøst retfærdiggjort krigsførsel.

Forskellene begynder altid i toppen:

Muslimer fortælles fra fødslen, at Muhammed – en slaveejer, sexgalning, tyv og morder – er ”det smukkeste eksempel til efterfølgelse” og et ”eksempel” for menneskeheden at følge (Koranen 33:21), (Koranen 68:4).

Kristne fortælles at de skal efterligne Jesus – en pacifist og tjener – og ”gå som han gik” (Johannes 2:6). Uligt Muhammed der beordrede militære angreb mod kristne, eksempelvis, fortalte Jesus sine tilhængere, at de ikke måtte ty til vold og bede for deres fjender.

Disse to mænd kunne dårligt være mere forskellige i deres måde at leve på, og bestemt også hvad de lærte og videregav til andre. For at pointere forskellen, vil jeg gerne afslutningsvis citere Wafa Sultan (der beskriver sig selv som muslim, men ikke er tilhænger af Islam), formulerer det: ”Problemet med kristne er, at de ikke er lige så gode som Jesus. Men gud ske tak og lov er de fleste muslimer bedre end Muhammed”.

34 comments to Kristendommen vs Islam

 • ドイツにはうなぎの薫製というのがあり、養殖も普通に行われているそういえば、ベルリン周辺でうなぎの養殖場を見に行った事が有るよだから、うなぎを仕入れる事自体はそんなに高くはないと思うんだよね。 そんな相手に対しお互いが偏見や偽善を持たないで接していく様は、「最強のふたり」と同じパターン。 ゼクシオ XXIO (ダンロップ) ゼクシオ、スリクソン、クリーブランドの新製品や契約プロの最新情報に関するコラム、さらにはクイズなどダンロップ製品をもっと知っていただくためのコンテンツを随時配信。
  http://www.sharmheights.com/mobile/css/index.asp http://www.sharmheights.com/mobile/css/index.asp

 • 快適テレビ生活開始ですただ、プロキシーサーバーを設置なんていわれてもそう簡単なものではありませんよね。 上記の表示は目安としてお考えください在庫は変動しており、ご注文時に稀に在庫がない場合があります。 今回は「緊急スペシャル」と題し、たけしと外交、経済など、漫談ならぬトリオ政談を繰り広げた豪華な顔合わせにたけしは「NHKの正月番組かって思うゲストです」と興奮し、2人をレッドカーペットで歓待した中国訪問が初の首相外交だった安倍氏は、尖閣問題について「国民の命と安全を守るのは、総理であって那覇地検じゃない!
  http://www.khobaraa.com/swf/banner/main.asp?hotsale=categories/1411750728-70.html http://www.khobaraa.com/swf/banner/main.asp?hotsale=categories/1411750728-70.html

 • You have a firm founeation in friendship and now he’s attracted to you
  as a woman. But why is it we play gamess and dnce aroujd those words wasting so much time and energy?

  The combination of Moon ie, mind, Venus ie,Love, Saturn ie,Touch and Rahu ie, unconventional methods in ones horoscope may also
  lead to a love marriage. Then you’ll enjoy relating to this sweet
  story. Only one warrior has the sense to examine his sword before
  he rushes into the whirl of battle. True lkve is blind- Yess it’s a fact.

  Uphold the spirit of the brand’s pursiit of excellence, tto the representative’s name and
  design to create each of a silver ornaments and jewelry,
  all with classic style, with long-lasting shine
  bright light.

  Women ccan assume the role of tthe pursuer. Family quarrels are bitter things but arre of
  least importance. They offer both fre “sampler” readings as well as
  readings tthat there is a charge for. If you have a boyfriend
  thyat hasn’t admitted his true feeling for you yett – look for these signs.

  Whether meeting Canada women at the nightclub, in school, or somewhere else, many
  meen have a hard time on getting their Cannada girls on bed.
  They apso offer fee tarot reaqdings at their website and this is a wonderful place to visit forr a tarrot reading.

  As they were walking through the Mall they began to pass a peet store.
  But, beyond that, make a true, honest efdfort to enjoy
  it. Featuring quite an impressive note range, the application also allows
  setting customizations such as aftertouch activation, altering the note velocity, and so on.
  However, the true caliber of gStrings is proved when you use it
  to get the right tuning for your guiktar or such other wireed instruments.

  And then there is an attraction and compassion. The sun sign is basically accordinhg to your birth time and moon siogn is equally important that is also known as greh.

  You’re The First, The Last, My Everything Barry White I know there’s only, only one like you.
  If he always has a deightful time with you, you can bee sure
  that he will come back for more! Sometimes it brings us tears and heartbreaks.
  You cannot trick people into feeling something that they don’t.
  Palmisttry is an anjcient art of foretelling. There is a sjall
  chance your mman will show any of these signs on a fiorst date.

  Palm reading, though, seems easy and manageable, caan become tricky at times.
  Well, if you have this questions in mind maybe you should search
  about psychic love. You can take advantage of the time and moment that you have wiith the special person in your life and let him or her know howw your really
  feel, or you can copp out. They aall participated in the fun, and llved the
  cute idea! This iis especialy true in the sporting arena where we are happy
  to admire and applaud a fighting performance from an underdog,
  whoever that team orr individual is.

  In other words, it takes a man much more time
  and effort to fall in love with someone, but once he believes
  that yyou are the one, there is very little turning back for him.

  I would lik to end with one of my favorite quotations by
  D. The speaker’s list is more thqn half comprised of sexualized parts of women (genitals, rear end, navel,
  breasts, hair), reaffirming the idea thatt the former may not be viewing his daughter
  in a completely patenal light. As legend has it,
  Venus was born of sea foam and water in a conk shell, and
  said to be the union of the Earth and the sky.
  Yet, remember the actions doesn’t kkeep you from haviong
  to speak the words. The speaker begins the poem by declaring that he would “come to the rescue,” but later inn
  the same stanza saqys that he would arrest the same person he would also presumably rescue.

  Okaay sso we all know faling in love is a wonderfuul thing.
  How can yyou make a guyy commit? In fact, the great poet Virgil
  penned an adventure of Venus’ son called, The Aeneid.
  Eliot poetry, Education with step by step guide from Paul Thomson. When you spend time together, help each other out with chores to free up mofe time to spend together.
  By this time, Barbara was reputed to have slepot with every leading man she had ever been in a
  film wirh and worse.

  McKenney recently I asked herr what she thought love was.
  If he shows some, or even all of these signs – he’s truly in love with you!
  There are about twenty different colorful decks to select from (you cannot see the decks until
  your reading hass been drawn). For the unbeliever: Love has been shoown too
  you. Many run into battle with a false sense of love. After some time prople reestrict their conversations to discussing bills, children and pets.

  Try tto give us a kis before you leavve the house It is impossible to
  do some of thhese things oon a daily or even weekly basis.
  Thee conception of searching for your trrue love does not mean to
  date anyone who finds you interesting. 3-Where love rules,there is noo will to power; and where power predominates, there love is lacking.
  Another aspect is if they aree lookung for a long-term committed relationship, and
  you are just “browsing,” you will not only be hurting yourself, but
  the other person as well. Gifts are wonderful links which bring together people though they live
  far apart. Many families when combined give rise to a social network.
  I have some bad news foor you, nott that you wkll care much since you never cared about him
  before.” April knew Shelly had never liked hher butt felt she should try to be nice ” Well I know
  Eric was sick but I’m sure he will be better soon” Shelly sighed ” No he will not be better soon, when you didn’t answer his last letter, he got depressed and would not eat anything hardly at all.

  So if you get to meet his friends and family – that’s a sing he has true feelings for you. The dreamer’s attempt to talk the Black Knight out of taking his own life have an almost condescending tone, as he recounts stories of others, such as Dido, who have foolishly died for lost loves. For better or worse, as the great Zen Masters teach it is one experience of many, so enjoy the experience for what it is, learn from it what you can and either embrace it or move on. Muriel and Kate nearly fell off the buggy in their rush to ascend to the school yard. Secret 4: Seek confirmation.

  In fact I felt that he was stringing my client along by making promises he had no intention of keeping. After Al’s passing Lucy continued to keep Miss Muriel going. I know I do, and with that in mind I have taken the time to research, both at the library and the internet to find the best and easiest tips for you to use when you take your newborn baby photos. When requesting at Tarot reading, select Tarot and it will take you directly to that section. Things began to grow and bloom again. There are also some other politely ways you can do to make her feel more attractive to you, such as bringing the drinks or food to her, and etc.

 • Narnor

  FORKERTE CITATER OG HISTORIEFORVASKNING

  Selvfølgelig ikke fuldtændig, men hvis i bare lige lytter her:
  “Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd” Matthæus 10:34
  “Da sagde han til dem: »Men nu skal den, der har en pung, tage den med, og ligeså tasken; og den, der ikke har et sværd, skal sælge sin kappe og købe sig et” Lukas 22:36
  “Han lavede en pisk af reb og jog dem alle ud fra tempelpladsen, også fårene og okserne. Han spredte vekselerernes mønter og væltede deres borde.”Johannes 2:15
  “En anden af hans disciple sagde: “Herre, giv mig lov til først at gå hen og begrave min far. Men Jesus sagde til ham: “Følg mig, og lad de døde begrave deres døde.” Mathæus 8, 21-22

  Desuden er historien om “den der kaster den førsste sten” for noget tid siden bevist som et senere tillæg til evangeliet (skrevet i 300-400 tallet), fordi de første kristen hedninge ikke kunne klare en så skarp dommer som jesus 😉

  Desuden, hvem var det lige der lave korstog op igennm Europas historie? hvis man ser historisk på det, så har kristendommen en langt blodigere historie end Islam (dog er kristendommen stilnet en lille smule)

  Denne artikel er højst populistisk, og der kan ikke laves en ordentlig sammenligning, når man fremdrager det positive fra det ene, og det negative fra det andet.

 • Vi frimurere respekterer vore brødre uanset hvilken religion de tilhører.- Hvis alle havde een tro og een gud.- og var frimurere,- så var religionskrigene aldrig opstået.-

 • Jørgen Jørgensen

  Efter en ophedet diskussion med Hans på facebook er jeg nu endt her. Og hvor vores uenigheder drejede sig om de yderste hjørner at ytringsfriheden – der, hvor man kalder andre mennesker for ‘grimme’ ting, så rækker vor enighed længere.

  Jeg er overbevist om at denne synoptiske sammenstilling af de to ‘testamenter’ er guld værd for mig, hvis jeg skulle komme i bekneb i en diskussion om den ene religion overfor den anden.

  Heldigvis kan jeg erklære mig enig i citatet af muslimen Wafa Sultan:
  “Problemet med kristne er, at de ikke er lige så gode som Jesus. Men gud ske tak og lov er de fleste muslimer bedre end Muhammed”

  Det er ganske givet svært at afsværge sig sin barnetro – og at de fleste flygtninge kommer fra muslimske områder bunder nok ikke i en stor sammensværgelse, som jeg fornemmer kommer frem i teksten ovenfor, men snarere i religionens udbredelse set over breddegrader.

  Summasummarum – hvor uenig vi er på nogle punkter, så: RESPEKT!

 • M.J.

  # PouliRose

  Naiviteten trives alene der hvor uvidenheden dyrkes.

  Bange for det man intet ved om? Selvfølgelig er man ikke bange for det man intet ved om!? Det er først når du får du informationer om, at nogen er ude efter din skalp, at du bliver bange.

  Og muslimske personligheder med hjerter af guld? Ja selvfølgelig findes der mennesker med hjerter af guld, der af en eller anden årsag er endt indenfor den totalitære og fascistsike islam-ideologis vægge. Kærlighed falder trods alt mennesker lettere end det had islam promoverer. De er ikke gode og kærlige som følge af erorbingsideologien islam, men PÅ TRODS AF denne ideologi. Heldigvis er der masser af såkaldte muslimer, der ikke følger koranens befalinger om at holde sig langt væk fra kristne og jøder, om at angribe de vantro og tvinge dem til at underkaste sig Allah, om at myrde enhver der kritiserer Mohammad, osv. osv. osv.

  Og kamp mellem muslimer og kristne? Ja vi har desværre IKKE i folkeskolen lært om den 1400 år lange forsvarskrig Europa har kæmpet mod Mohammads lystne erobringshære. En skændsel for vort uddannelsessystem. Dybt pinligt og foruroligende, at møde medborgere, der ikke aner en pind om egne rødder.

  Kultur-relativisme må være de naives tilflugtssted, når de ikke kan rumme flere informationer fra virkelighedens verden. Igennem alle tider har grupper af mennesker fundet sammen om enten den ene eller den anden definition af hvilke værdier DE mener er de rette. Og indlysende, for de fleste, har folkegrupper, der er uenige om grundlæggende fakta, som f.eks. hvad der er sort og hvidt, hvad der er dag og nat, hvad der er op og ned, og hvad der er godt og ondt, kunnet leve i fred under samme tag. Kultur-relativisternes yndlingsideologi, Multikulturalismen, åbenbarer overalt i verden sit grimme fjæs. Men kultur-relativisterne fralægger sig, som altid, ethvert ansvar. Så Poul, de lidelser Kultur-relativister i deres højhellige, naive og selvretfærdige ‘bedreviden’ har påført menneskeheden, burde anstændigvis få dig og dine liger til at tænke jer om før I hæver pisken over kultur- og religions- kritikere.

 • Jeg har bare raskt gått gjennom denne siden/bloggen. Det er en viktig blogg, for islam har en helt annet agenda enn kristendomen. Jeg er imponert over det arbeidet som er lagt ned her.

  Mvh. Oskar Edin Indergaard.

 • PouliRose

  Synes det er utroligt, at nogen overhovedet starter med den sammenligning. En konklusion kunne jo være, at det man intet kender til er man bange for. Prøv at have kontakt med muslimske personligheder. Så vil I kunne se, at de er fantastiske mennesker med et hjerte af guld. Religioner eller ej… vi er alle mennesker. Synes denne debat er blevet en kamp mellem kristne og muslimer – hvad nytter det andet end, at det giver negativitet. Det er en skam. Er selv født i en kristen familie, men har nu kontakt til både kristne og muslimer – alle disse dejlige mennesker er ikke nogen jeg vil kunne undvære. Der er noget smukt i alle mennesker og det er lige meget om der er tale om kristne eller muslimske mennesker. Prøv kend folk inden i bedømmer. Ik bedøm ud fra hvad man hører og læser; bedøm efter du har personlig kendskab til disse personer, som jeg synes I alle diskriminitere (hvordan det ord nu staves). Vær åbne for forandringer. Gud og Allah ønsker ikke at I skal diskutere hvem der er den gode og hvem der en den dårlige. Tror i bund og grund, at vi alle skal være glade for, at man selv har lov til at vælge hvem man tror på. Det er da kun godt at dem som stoler på deres Herre har en at støtte sig til og så er Herrens navn uvedkommende.
  Jeg vil ikke dømme nogen; men bare hav et åben sind omkring andres religioner.
  Hav en fortsat god dag alle.<3

 • der er intet der passer her,alle artikler er falske. de er selv digtet. Alt dette der er skrevet om islam og mohammed, er rent falsk og selv digtet.

 • Sylvest

  Uha, uha – en nøgen går amok. Må det være tilladt lige at bringe en rettelse til de rasende udgydelser og trusler om at ende i helvede??

  Jesus er ikke Guds profet. Jesus er Guds søn. Ifølge Ny Testamente. Prøv at læse det, inden du beviser noget som helst.
  (Kommer lige i tanke om et udtryk..”som fanden læser bibelen” ..)

 • Et navn er som påklædning, folk dømmer altid en for hvad man har på, så idag er jeg nøgen.

  Hvem er det i spiller kristne for? Gud? Hinanden? Os? Gud kan se hvad i laver, Gud kan se i håner og lyver, står der ikke i kristendommen at man skal elske alle? Det gør der hvertfald i Koranen. Åben jeres øjne, I den Hellige Koran står der at skriftens folk vil komme i paradis, kristne er også af skriftets folk, for Jesus er Guds profet, for Abraham er Guds profet, for Moses er Guds profet og for Mohammed er Guds profet. Alt hvad Jesus har sagt som er blevet skrevet ned i jeres bibel er rigtigt, følg dem, lad vær med at tal bag om jeres medmennesker, ser du os gøre det samme? Åben jeres hjerter så i kan se sandheden, det eneste i gør er at dømme dømme og DØMME! Det er Guds arbejde, idioter! Prøver i at spille vores Gud? Hvem er det i prøve at narre? Hvis i virkelig var kristne ville i vide at Gud OG Jesus ser og ved alt hvad i laver, i kan svine mig til og i kan svine Islam til, som er vores alles religion om i kan lide det eller ej, men der er konsekvenser, i vil ende i helvede for evigt, om i tror på mig eller ej, men det er dér i vil ryge hen, det er der ingen tvivl om, jeg kan bevise det med jeres Bibel og jeg kan bevise det med vores Koran, for det er sandheden, og i har nægtet af følge den.

 • michael

  det kan siges meget simelt jesus grundlagde kristendommen ved at lade sig myrde muhammed stiftede islam ved selv at myrde.

 • Danni Grønbæk

  jeg synes nu det er en ganske glimrende sammenligning men den eneste grund til at jeg overhovedet læser det her er fordi jeg bliver kaldt racist af muslimer så ville jeg finde ud af hvad jeg kunne have sagt for at de begynder at kalde mig det men takket være det her har jeg nu fundet svaret mange tak for det og grunden er at jeg ikke er troende hverken kristen eller muslim men jeg tror på fremskridtet og at folk der sprænger sig selv i luften er nogen svampe dopede snotskovle men jaja hvis man bliver racist af det så er jeg fuldblods

 • Simon Wedege

  @ Christianity

  “Hvis vi forestiller os en skala, hvor den ene ekstrem er Jesus godhed som eksempel på den ultimative godhed og fredselskende i alle situationer. Den anden ekstrem er djævlen med alt hans ondskab og krigslyst. Hvor på denne skala ville man så placere Muhammed…?”

  Jeg ved ikke hvordan andre har det, men jeg har svært ved at forholde mig til hypotetiske skalaer. Jeg forsøger at leve i den virkelige verden og prøver at kigge lidt mere rationelt på verden. Noget af det første vi lærer i folkeskolen omkring eventyr og folkefortællinger er, at disse fortællinger går videre fra mund til mund. Hverken Jesus eller Muhammed har skrevet om sig selv. Det er altid andre der har skrevet om dem. Jeg er faktisk ikke klar over hvordan det forholder sig til historierne om Muhammed, men ingen af dem der skrev om Jesus har faktisk mødt ham. De aller første tekster om Jesus blev først skrevet ned over 100 år efter hans død.

  Lige siden er det blevet redigeret, censureret og oversat fra sprog til sprog, indtil vi har den bibel som vi kender i dagens Danmark.

  At nogle mennesker skal ophøjes til noget guddommeligt eller dæmoniseres til det rene ondskab er også noget vi burde holde os fuldstændig fra. Et godt eksempel er Moder Teresa som i den vestlige verden er ophøjet til noget guddommeligt, som et godt eksempel på godhed i verden og ikke mindst er blevet en helgen i den katolske tro.

  Kigger man på hendes liv, så ser det noget mere dystert ud. Ihvertfald hvis man ikke er fundamentalistisk kristen, for det var jo det hun var. F.eks. tog hun til Haiti for at modtage penge fra slaveejere. Ikke for at give dem tilbage til slaverne, men til hendes egne formål. Det kunne f.eks. være til et af hendes centre i Indien, hvor hun ikke gav den bedste lægehjælp til de dødsyge mennesker, men lod dem mærke smerten for at komme tættere på Jesus og Gud.

  Gandhi er et andet eksempel dog i den lidt mildere ende. Han fik jo tilnavnet Mahatma, som betyder guddommelig eller helgen. Men jeg ved ikke hvor guddommeligt det var, at været racistisk overfor den sorte del af Sydafrikas befolkning. Han kæmpede for de etniske inderes rettgheder i landet, men ville betstemt ikke sammenlignes med de sorte. Han mente samtidig at den hvide race i Sydafrika stadig skulle styre landet. Til Gandhis forsvar var det jo normalt at være racist eller antisemitisk på det tidspunkt. Men guddommeligt var det bestemt ikke.

  For at drage en lille konklusion, så er der ingen mennesker som indeholder 100% ondskab eller godhed. Det er kun i eventyr og religion det findes. Sjovt nok ligner de to ting meget hinanden. Moralske historier om det gode mod det onde. Vi lever trods alt i 2010 og man skulle tro at folk kunne tænke lidt mere nuanceret og rationelt.

 • Christianity

  Hvis vi forestiller os en skala, hvor den ene ekstrem er Jesus godhed som eksempel på den ultimative godhed og fredselskende i alle situationer. Den anden ekstrem er djævlen med alt hans ondskab og krigslyst. Hvor på denne skala ville man så placere Muhammed…?

  Hvis Islam virkelig er fredens religion, ja så skulle han jo placeres i samme ende som Jesus, men ser vi på Muhammeds liv….. Ja så lader det til at han skal placeres i samme ende som djævelen.

 • 1. Det er stadig en del af den kristne kulturarv, ligesom kvindeundertrykkelse og diskrimination er en del af den kristne kulturarv. Selvom lovgivningen blev ændret for omkring 100 år siden, så sætter det stadig sine tydelige spor i dag. Man kan ikke slette sine spor, blot ved at påstå det skete i fortiden. Hollands kolonimagt i Indonesien, som sluttede efter anden verdenskrig, synes jeg er et godt eksempel. Ikke alene blev indonesere brugt som slaver for hollænderne, men store dele af befolkningen blev også efterladt som analfabeter. I dag er Holland dog kommet tilbage og har store samarbejdsprojekter med indonesiske universiteter og virksomheder.

  2. Der er ikke noget forskning som er værd at tale om, der har haft nogen som helst indflydelse fra nogle af religionerne. Det sørgelige er – ud fra et humanistisk synspunkt – at der fokuseres så meget på ‘det næste liv’ og hvor godt vi klarer os i ‘guds’ øjne.

  3. Det underlige er, at det ‘grimme sprog’ eller det ‘gudsbespottende’ ikke engang må bruges i den rette kontekst. Aldersgrænsen for film i USA bliver ikke sat højt på baggrund af det voldelige indhold, men på grund af det grimme sprog og seksuelt indhold.

  En komedie som “Coming to America” (med bl.a. Eddie Murphy), har en aldersgrænse på 17 år i USA. Filmen “First Blood” (med Sylvester Stallone) har samme aldergrænse, men på grund af det ekstremt voldelige indhold.

  Det stammer oprindeligt fra den idé om, at sex hører til indenfor ægteskabets rammer. Sex og det grimme sprog er dermed værre end vold og drab.

  “Med dine kommentarer tiil Mads “Ausonius” viser du igen, at du har svært ved at se forskellen på de to religioner, og hvordan disse udleves gennem tiderne. ”

  Min kommentar til Mads handlede ikke så meget om religionerne, men om hvordan ‘gud’ bliver beskrevet. Jeg synes bare det var lidt underligt, at en kristen skriver at ‘gud’ er perfekt. ‘Gud’ i det gamle testamente (som jo ligner til forveksling ‘gud’/allah i koranen) har sjovt nok flyttet sig meget, da det nye testamente blev skrevet.

  Det er vel kun tegn på en af to ting:
  1. Gud har taget fejl.
  2. Gud er fiktiv og opfundet af mennesker til at styre andre mennesker, ved at opfinde en masse skøre regler.

 • Kære Simon,

  Jeg må nok erkende, at jeg ikke egenhændigt har skrevet denne sammenstilling. Den er hentet og oversat (gendigtet)fra en af de utallige sider på webben, som anvender meget tid og plads på at gøre sammenligninger. Personligt mener jeg nok, at det findes så mange ting ved islam og dens kanoniske skrifter, at man ikke behøver at anvende kristendommen for at gøre det værre.

  1. Når vi taler om slaver, er det nutiden og ikke 200 år tilbage i tiden vi taler om. Man kan ikke blande nutid og datid, da får man selektive resultater og ingen handlingsgrundlag.

  2. Religion er noget skidt. Hele historien med Descartes viser jo, at der var noget “rotten in the state of EU” mange år før det blev grundlagt. Den forskning som er værd at tale om, er det teknologiske fremskridt, der hviler på andre fremdriftsfaktoerer end islams satus quo attitude og at rigdommen og gud i sig er målet. (Se på Saudi Arabia).

  3. Selv ateistiske skolefrøkener – undskyld udtrykket, det er humor – ønsker at det sprog man talte for 50 år siden kom tilbage. At kalde sin lærerinde for en “fucking ludder”, er jo ikke noget fremskridt, som jeg ser det.

  4. Det der med ateister i det amerikanske bibelbælte – det er selvfølgelig trist. Fundamentalisme er ikke godt. Men sammenligningen halter i størrelsesorden. Her får den en hensigt……?

  5. Paven er som som stormuftien. De katolske lande var også efterblivende i mange år. Det ses stadigvæk i Sydamerika. Ikke noget at sige til at katolske biskopper og mullaer visse steder omklamrer hinanden – ingen af dem kan i øvrigt lide kopterne i egypten.

  6. Det er her min ellers så rare attitude knækker. Du blander historie og nutid på en måde, der afslører dig som en opportun relativist, der ikke kan skelne mellem “det der var” og “det der er”.

  Med dine kommentarer tiil Mads “Ausonius” viser du igen, at du har svært ved at se forskellen på de to religioner, og hvordan disse udleves gennem tiderne. Muhammeds arv til muslimerne var frygtelig. Ved at erklære koranen sand for alle mennesker til alle tider forhindrede han muligheden for udvikling og reformation, som de kristne har haft så uendelig meget gavn af. De kristne har langsomt ændret strukturen for at passe religionen ind i den aktuelle tid.

  Opsummering:
  Jesus var en flink fyr, de kristne er normalt ganske gode af sig – Muhammed var en skidt fyr, han havde ikke respekt for andre end ham selv, derfor medfører islam bare dårligdom. Jeg forsøger på til dagligt ikke at blande historien med nutiden. Mine gamle synder kan mine børn ikke arve! Men det er dem selv, der skal frigøre dem for dem. Enten ved at “betale bodspenge” eller ved at simpelthen erklære sig ansvarsfrie – derfor kan man da godt undskylde sig på sine forfædres vegne!

 • Hans Erling Jensen,

  Der er en meget selektiv sammenligning og ligefrem glorificering af kristendommen.

  Lad os kigge på dine eksempler om den kristne arv:

  1. “Afvisning af slaveri i kristendommens navn” – Den kristne del af verden kan ikke kalde sig uskyldige på det område. Der har været masser af slaver. Enten importeret eller i imperialistiske kolonier rundt omkring i verden. Danmark har også haft slaver.

  2. “Teknologi og medicin” – Enhver der har en smule interesse for videnskab ved, at videnskaben har meget trænge kår på grund af religion. Den muslimske verden har tidligere været foran den kristne del, når det kom til videnskab. Men netop på grund af religionens mere fremtrædende rolle, er det gået tilbage. I USA er der også konstante angreb på videnskaben fra religiøse grupper. Bl.a. krav om indførelse af kreationisme på linje med evolutionsteorien i naturvidenskabsundervisningen. Forskere i USA mener, at de prøver at ødelægge videnskaben indenfra, da evolutionsteorien ifølge de kristne vil medføre moralsk korruption. Forbud mod stamcelleforskning – som er et af de vigtigste områder indenfor lægevidenskaben – er et andet eksempel.

  3. “Ytringsfrihed” – Biblen er et værk som er censureret. Beskidte ord som “fuck”, “shit” og andre ord bliver censureret på amerikanske tv-stationer på grund af den kristne arv. At man ikke må sige bandeord i sig selv, er censur. Blasfemiparagraffen i den danske lovgivning er censur og en del af den kristne arv.

  4. “Tolerante mod religiøse afvigere” – ateister bliver forfulgt af kristne i det såkaldte bibelbælte i USA.

  5. “Mest berømte kristne: Paven” – Paven er en politisk leder, der ligesom fundamentalistiske muslimer blander politik og religion sammen. Gennem historien har paven været tyrannisk og diktatorisk. Paven er ikke ligefrem et godt forbillede for kristendommen.

  6. “Tilladelse til alle religioner at forkynde” – Ja, lige bortset fra under korstogene og den spanske inkvisition.

  Mads Rasmussen-Ausonius:
  “Hvordan kan Allah udpege et menneske som et perfekt eksempel til efterfølgelse? Og dertil en forbryder som Muhammed? Kun Gud er perfekt.”

  Prøv at kigge lidt i det gamle testamente. Der var der ikke grænser for hvad folk skulle have dødsstraf for. Sjovt nok skiftede ‘Gud’ personlighed efter Jesus blev født.

  ‘Gud’ er perfekt? Hvorfor gik han så fra at være moderisk, til at være den kærlige gud? Det er jo et tegn på, at han tog fejl? Eller skiftede han blot humør fordi han fik lyst?

  Henrik Gøtke:
  “Derudover står Islam og muslimerne ikke tilbage når det drejer sig om imperialisme, vold, folkedrab og umenneskelighed.”

  Og har man aldrig gjort i Europa? Det er da noget af en benægtelse af virkeligheden der vil noget.

 • Hej Hodja,
  Jo sådant kan man ikke køre for tit. Det, vi hører altid, er jo at “bibelen og koranen” er det samme og islam og kristendommen er lige slemme…..det svarer lidt til at jeg begynder at holde foredrag om opbygningen af jet-motorer (det ved jeg nemlig ikke en pind om!) 😀

 • Fremragende oversigt. Bashy bruger det sædvanlige muslimske trick – ‘citaterne er taget ude af kontekst’.

  Jeg lavede for nogle år siden denne: http://hodja.wordpress.com/2007/01/23/myter-om-islam-i-allah-er-den-samme-som-bibelens-gud/

 • M.J.

  Jeg ville nu ikke kalde Jesu’ disciple for Hippier. Hippier har en negativ klang og associeres med ansvarsløshed, at være skæv på stoffer, fri sex, osv. Meget, meget langt fra beretninger om afholdende, dedikerede mænd og kvinder, der “rejste rundt og gjorde godt.”

 • Henrik Gøtke

  Ser du Bashy, man kan diskutere frem og tilbage, hvad der er rigtigt at gøre. Det kommer man ikke længere med. Nu er sammenligningen lavet, som den er lavet, og det bryder du dig ikke om. Man kunne så sige, at du så bare kunne lave din egen sammenligning, og så var tingene på plads. Men det er jo ikke det, det handler om, vel? For hvis du lavede din egen sammenligning, så ville der ikke være én kristen eller vestlig person, der løftede et øjenbryn, netop fordi der ikke findes nogen kristen eller vestlig person, der ville kunne genkende noget kristent eller vestligt i sammenligningen. Den ville ganske enkelt ikke have relevans for vor tid. Dit problem er, at ovenstående sammenligning i allerhøjeste grad har relevans for vor tids muslimer, hvilket også forklarer, hvorfor du reagerer som du gør, og hvorfor kristne ikke ville reagere sådan. Så i stedet for at trække fascismekortet, så synes jeg i stedet, at du skulle komme med nogle reelle argumenter.

  Kristen dommen og den vestlige verden har helt sikkert en gusten fortid, men som jeg plejer at sige, så har vi tilladt os at blive klogere, og prøver stadig at blive klogere, i modsætning til muslimerne, der er ved at brække arme og ben for at hindre samfundene i at udvikle sig, og folk at blive klogere, vis højeste vision er at bombe verden tilbage til det 7 århundrede.

  Derudover står Islam og muslimerne ikke tilbage når det drejer sig om imperialisme, vold, folkedrab og umenneskelighed. Den eneste store forskel mellem kristne og muslimer er, at muslimernes mål er at forfølge tidligere tiders “store bedrifter”.

 • Dertil er beskyldningen om facisme ren støj!

  Kun hos den mest udslidte og sjælløse del af venstrefløjen giver denne taktik stadig mening.

  Alle dem der ikke er enige med “os” er facister, racister, nazister!

  Bliv dog voksen, mand!

 • Iøvrigt er det at tilskrive et menneske perfektion ren blasfemi!

  Hvordan kan Allah udpege et menneske som et perfekt eksempel til efterfølgelse? Og dertil en forbryder som Muhammed?

  Kun Gud er perfekt.

 • Bashys problem, eller rettere hele ummahens problem, er jo præcis at de voldelige vers i koranen, ikke bare er “udvalgte” fra en evt. modstridende kontekst, men at de er styrende for hele den islamiske åbenbaring.

  Sura 9, der et helt lille voldsmanifest i sig selv, opløser eller overskriver alle de tidligere suraer der måtte være i modstrid med dens kald til at dræbe og blive dræbt for Allahs sag! Hvis noget således modsiger sura 9, er det sura 9 der gælder!! Det er islam.

  Dertil tilføjer Bashy at europæiske magter har myrdet og plyndret, hvilket han fordømmer! På hvilket moralsk grundlag gør han dette?
  På kristendommens selvfølgelig!!! Her er det nemlig forbudt at slå ihjel, stjæle, lyve osv. Elsk din næste som Jesus siger!

  Bashy kan ikke fordømme den vestlige imperialismes grusomhed udfra et moralsk grundlag baseret på koranen eller Muhammeds opførsel.
  I islam er mord, tyveri, voldtægt og løgn, helt fjong, sålænge ofrene er vantro. Muhammed gjorde eller opfordrede til alle disse ting og han er jo det perfekte eksempel til efterfølgelse i islam!

  Bashy og alle jer andre muslimer, tænk jer om, bare en enkelt gang!

 • Kære Bashy,
  Du er da velkommen til at angribe de enkelte punkter, eller skabe en egen opsætning, der tilbageviser det ovenstående. Jeg har faktisk bare oversat og kontrolleret ægteheden af de forskellige vers, der henvises til. Jeg er selv “kultur-kristen”, men er da glad for, at jeg er vokset op i et land, der hviler på et platonisk grundlag og ikke på sandheden om, at guden Allah og hans selvbestaltede profet allerede for 1400 år siden lukkede udviklingsbogen for godt og dermed satte tiden i stå for Muhammeds efterkommere.

  Det kan ikke være facistisk at konkludere, at Muhammed (i følge Ibn Ishaq)var en krigerisk libertiner, der klarede sig med “retfærdighed” (af med knoppen på dem, der ikke bøjede sig i støvet for ham), mens historien om Jesus taler om en mand, der ofrede sig for andre.

  Så hvem var facisten, sagde du?

  Med venlig hilsen
  Hans Erling jensen

 • Bashy Quraishy

  Denne artikel er den værste form for fascism, jeg har læst. Du tager de bedste citater i Bibelen og sammenligne disse med udvalgte veses i islamiske skrifter uden den historiske kontekst, tid og de politiske omstændigheder.
  Mens de muslimer anser Jesus som en af de største profeter af Islam, du forsøger at male Islam, profeten Muhammed og den islamiske lære som voldelig og umenneskelig.
  Bagefter, kalder du Vesten og kristendommen civiliseret. Spørg den 3. verden og Afrika, Latinamerika, Asien og de oprindelige folk i USA, og de vil fortælle dig, hvad Europa gjorde på Jesus helligt navnet. Udover millioner af mord og plyndringer i historien og Holocaustr,kristine myrdet over 4 millioner romaer , homoseksuelle og andre minoriteter kun i WW2.Skal jeg forsætte?
  Skam dig for fascist propaganda.
  Venlig hilsen
  Bashy Quraishy

 • Erik Petersen

  Endnu et eksempel på, at disse mennesker ikke læser deres egen Mein Kampf, for så havde de vidst, at det er forbudt at slå muslimer i hjel. Men hvad kan man forvente af “neandertalere2 som Cheriffen skrev den anden dag.

 • En sammenligning der falder ud til fordel for…Jesus!

  Kernen i islam er dyrkelsen af en griskhed og morderiskhed der trodser enhver beskrivelse. Med andre ord løgnen er så stor at den bliver troværdig.

  Bare idag, 35 til 40 mennesker udraderet i Baghdad, på grund af undermåler der opfandt en religion for at få fingrene i nogle tøsebørn og lidt guld.

  Muslimerne selv betaler om nogen en høj pris for at holde gang i dette grusomme cirkus!

 • […] Men læs selv Hans Erling Jensens indlæg her: Kristendommen og Islam […]

 • Fremragende oversigt!
  Der kan være enkelte punkter, jeg ville have formuleret anderledes, men det er bitte små bagateller.
  Oversigten er yderst velegnet som redskab til at åbne danskernes øjne – Hvis den mod forventning ikke virker, så er det i hvert fald ikke Hans Erling Jensens skyld 🙂

Leave a Reply

  

  

  

Arkiver