Kvinder søges

Gør op med kvindesyn

Åse Clausen Bjerg cand. mag., Rebekkavej 5, 2. tv., 2900 Hellerup 

I Den Europæiske Kvindeunion interesserer vi os ikke for at redde de muslimske kvinder. Vi har nok i at redde os selv og beskytte os mod voldskulturer, at de ikke skal få fodfæste i Danmark/Europa og gribe ind i vore frihedsrettigheder og i ligestillingen

UNION: Den Europæiske Kvindeunion er sat i værk, fordi fremmede kulturtraditioner i de europæiske lande krænker vestlige kvinder og sætter kvinder under manden i værdi. Kvindeunionen vil ikke acceptere, at ligestillingen mellem mænd og kvinder sættes over styr. Kvindeunionen kæmper derfor for europæiske kvinders ligeværdighed.

I visse kulturer kan kvinder bortgiftes mod deres vilje, og de ligger under for manden i ægteskabet, som i visse kulturer har tradition for, at ægtemanden må opdrage konen – også med fysisk vold. Vi ved, at det sker i Danmark, men det er som om politikerne sætter kikkerten for det blinde øje, mens de politisk korrekte råber op om racisme, når blot vi, der kender til sandheden, siger den. En fremmed må gerne kalde en dansk kvinde “fucking luder”. Det kommer han godt fra hver gang. Han er ikke omfattet af racismeparagraffen, som kun beskytter et mindretal. Men skal vi kvinder finde os i det, uden at autoriteterne blinker?

Piger kan officielt bortgiftes og sælges til en mand fra ni-års alderen, men vi har set eksempler på, at piger er blevet solgt langt yngre, og hvem ved og hvem kan kontrollerer, om det sker i Danmark. Vi har ingen chance for at vide det. Vi ved, at piger tvangsgiftes – det som man med et fint ord kalder arrangeret ægteskab – og vi ved, at det sker i en tidlig alder, og vi ved, at piger i Europa giftes og føder børn, mens de går i skole. Det nævnes i medierne i forbifarten, men ellers råber man op om pædofile forhold på børneinstitutioner i Danmark, hvilket naturligvis er på sin plads, men der er ikke et ord om tvangsgifteri af piger i umoden alder, og ingen bekymrer sig om, hvad lavalderen for giftemålet er.

Kvinder får prygl, når de ikke makker ret

Ekstra Bladet skriver 11. september 2011 om, hvor omfattende volden mod kvinder er. De får virkelig bank, dersom familien mener, at kvinden har vanæret den. De får bank, så de ikke kan gå ud i 14 dage. Volden er en kendsgerning,, men se til, om nogen bekymrer sig for det, og det til trods for, at det med mellemrum har været offentliggjort et i aviserne. Fremmede kan komme godt fra alt. Det kan danskerne ikke, og det er i sig selv racistisk, racistisk mod danskerne.

Men hvorom alting er: Vi vil beskytte de danske og europæiske kvinder mod de krænkelser, der overgår dem – forårsaget af et fremmedartet kvindefjendsk kvindesyn.

De kalder os fremmedfjendske, men de, der kalder os fremmedfjendske er som regel kvindefjendske, i og med at de godtager en kultur, der går ind for at straffe kvinder med vold. De er så opslugte af det gode og korrekte menneskesyn, at de ikke kan se gennem den godhed, de selv er indsyltede i. De kan ikke se igennem den og overser det mest fundamentale: At godheden slet ikke er så god. Vi snakker om menneskerettighederne men glemmer, at menneskerettighederne accepterer ideologier, der ikke respekterer menneskerettighederne, og det er som at jage en ræv ind i en hønsegård. Det ville være så rart, hvis ræve og høns kunne lege sammen, men sådan er virkeligheden ikke. Selvom vi for det meste vil vore medmennesker det bedste, skal vi ikke være sikre på, at vore medmennesker vil os det bedste. Og mens “de gode” mener, at alle fra alle kulturer kan “lege” med hinanden, så øves der vold mod kvinderne, som ikke regnes for det skidt, man træder på.

Mange mener, at vi skal kæmpe for at stoppe volden mod kvinder. Fair nok, men vi skal huske på, at volden mod kvinder i andre kulturer har et helt andet udgangspunkt. I visse andre kulturer kan manden eller familiefaderen straffe kvinderne efter forgodtbefindende, og det er helt lovlig, og der er ikke tale om et par lussinger men ofte vold med døden til følge. Men vore politikere er ikke til at råbe op. Vold er ikke tilladt efter dansk lov, men vold mod kvinder er tilladt i mellemøstlige kulturer, men det må vi helst ikke sige, og folk vil nødig høre det, og det værste er ikke volden, men det faktum, at vi ikke må snakke om den, at hverken politikere eller folk i almindelighed vil høre om den – kort sagt: Den får lov til at leve sit eget liv.

I Den Europæiske Kvindeunion interesserer vi os ikke for at redde de muslimske kvinder. Vi har nok i at redde os selv og beskytte os mod voldskulturer, at de ikke skal få fodfæste i Danmark/Europa og gribe ind i vore frihedsrettigheder og i ligestillingen, men uanset hvordan vi vender og drejer det, så er alle danske/europæiske kvinder underlagt de fremmedes kvindesyn. Alle kvinder kan betegnes som “fucking ludere” og alle kvinder er potentielle objekter for organiseret bandevoldtægt. I blandede ægteskaber tilhører børnene en muslimsk far, og den kvindefjendske adfærd og opfattelse kan gå i arv i de næste generationer.

Der er derfor behov for at sætte fokus på det kvindefjendske kvindesyn. Derfor er Den Europæiske Kvindeunion skabt, og vi efterlyser kvinder til vores kontaktnet.

www.aaseclausenbjerg.dk

Leave a Reply

  

  

  

Arkiver