“The Law & Freedom Initiative”

Hvad er “The Law & Freedom Initiative”?

I sommeren 2012 skabtes et nyt Europæisk initiativ:

The Law & Freedom Initiative

Initiativet blev præsenteret i Europa Parlamentet den 9. juli 2012 på ICLA’s årlige møde med deltagelse af en lang række ledende personer fra det islamkritiske netværk i hele verden.

Hvad er The Law & Freedom Initiative?

”Law & Freedom Initiativet” består i, at med lovlige midler forhindre den fortsatte etablering af islam og muslimske institutioner i Europa. Ophavsmændene til dette europæiske initiativ er Gavin Boby, advokat med speciale i ”Public Planning” og grundlægger af ”The Law and Freedom Foundation” samt Hans Erling Jensen, stifter af den Islamkritiske internetplatform Eticha og bestyrelsesmedlem i ”Tryckfrihetssällskapet i Sverige”.

Konceptet er baseret på de erfaringer Gavin Boby’s engelske organisation ”Law and Freedom Foundation”, har bevist fungerer gennem ikke mindre end 13 gennemførte og vundne sager i tiden maj 2011 til juli 2012.

Et enkelt koncept

Konceptet er lige så enkelt, som det har vist sig effektivt. Gennem et velplanlagt researcharbejde indhentes information hos landets kommuner om indgivne ansøgninger fra islamiske foreninger og forsamlinger, der ønsker at etablere moskevirksomhed, friskoler, kulturcentre etc. eller ønsker at udvide allerede eksisterende faciliteter til at omfatte yderligere islamiske aktiviteter.

 Lokale beboere kan hente inspiration

Derefter gennemgås den enkelte ansøgning ud fra et juridisk perspektiv og samtlige punkter, der formodes at bryde mod den lokalplan, som objektet hører under løftes frem i en skrivelse adresseret til respektive kommunes sagsbehandler. Samtidig som flyveblade deles ud til lokalområdets beboere, lægges tekster med vejledning, om hvordan man mest effektivt med egne individuelle protestskrivelser kan forhindre projektet, ud på ”Law & Freedom Initiativet’s” web site.

Om fremtiden

I fremtiden skal virksomheden udvides til at omfatte ”kontrol” af muslimske friskoler og øvrige institutioner, således at vi kan sikre os, at der ikke foregår nogen form for Grundlovsstridig virksomhed i noget islamisk etablissement. Når det gælder det, der prækes i moskeerne, ved vi fra flere eksempler, at der tales med to tunger. I ”The Law & Freedom Foundation” er vi dog bevidste om, at der i mange tilfælde kommer at kræves ukonventionelle metoder for på et overbevisende sæt kunne afsløre og fremlægge beviser på begåede lovbrud. Det er en problematik vi bestemt overvejer at finde adækvate løsninger på.

Det korte perspektiv

I løbet af efteråret 2012 er vort mål at etablere ”Law & Freedom Initiativet” i følgende Europæiske lande: England, Tyskland, Holland, Sverige, Belgien og Danmark.

Samarbejde med seriøse organisationer og partners er i skrivende stund allerede indlet  i 4 af de nævnte lande, nemlig England, Tyskland, Sverige og Danmark. For øjeblikket forhandler vi med partners i Holland og Belgien samt perifert med interesserede i Frankrig.

Web-sites med indehold på respektive lands sprog vil være tilgængelig i løbet af efteråret. Til da kan information om konceptet – den engelske succes historie – læses på følgende web-side:http://www.lawandfreedomfoundation.org

Opsummering

Det arbejde, der ligger til grund for Initiativet, er hovedsagelig udført ”pro bono” af den engelske advokat Gavin ”Lawman”, der, som medstifter af det europæiske Initiativ, stiller al sin viden og erfaring til rådighed for sine nye partners.

Når man måler de allerede opnåede resultater i forhold til den investering, der er foretaget og samtidig holder dette op mod de oceaner af penge (180 milliarder US-dollars ifølge eksperter), som vore antagonister har pumpet ind i den vestlige verden med formålet at købe såvel mediekoncerner som fakultetssæder og bygge den ene moske eller islamiske kulturcenter efter det andet, er det ikke vanskeligt at forstå, at for at skabe en ligeværdig modstand behøves der flere ressourcer end vore egne lommepenge!

For yderligere information kontakt:
Hans Erling Jensen på hej@lawandfreedom.info
Telefon +45 3151 2046

Leave a Reply

  

  

  

Arkiver