– Om Eticha –


En virtuel tænketank om ”multikulturalismen i Danmark”

Med Eticha har Danmark fået en ny virtuel idé- og tænketank. Eticha står for ”anvendt etik” og fokuserer stenhårdt på demokratiets og retsstatens overlevelse i fremtidens Danmark.

Eticha er uafhængig af partipolitik og religiøse tilhørsforhold. Eticha fungerer som et virtuelt netværk, hvor en række aktive mennesker, bidrager med viden eller andre ressourcer fra sag til sag. Vi er altid interesserede i nye mennesker og nye input!

Mens vore politikere uintelligent forsøger at forklare os, at der findes en speciel “blød sharia”, fortsætter polariseringen med stormskridt ude i virkeligheden. Et forhold som indgående skildredes i 2008 i Morten Uhrskov’s bog ”Et delt folk”. På trods af danskernes åbenhed savner initiativtagerne til Eticha en seriøs debat om Danmarks fremtid i ”forandringernes tegn”.

Vi mener at samfundets ”kalejdoskopiske” sammensætning – multikulturalismen – gør det svært, at formulere nye visioner, der kan godtages af alle. Skaren af mennesker, der tvivler på, at politikerne kan garantere en udvikling, der går i en retning, som alle ønsker, vokser for hver dag.

Vi tror ikke længere på, at det grundlæggende samfundssystem kan bevares under påvirkningen af de overvældende demografiske forandringer, der sker i disse år i Danmark og Europa. For at opretholde et velfungerende samfund, er det nødvendigt at alle bekender sig til de samme basale regler og påtager sig sin del af arbejdet i fællesskabet.

Det, vi behøver, er en handlingsplan!


Nødvendigt med visioner

I stedet for de mange ørkesløse, polariserede diskussioner om multikulturalismens velsignelser eller forbandelser behøver Danmark (og resten af verden for den sags skyld) et antal nye visioner, der handler om mennesker i et fungerende samfund. For at formulere visioner kræves kundskaber og idéer, der gennem veldefinerede strategier kan omsættes til fremtidsscenarier og mulige (nødvendige) løsninger for at opnå målet med at bevare retsstat og demokrati.

Eticha tilbyder en grundlæggende virtuel platform, hvor fremtidsvisioner, indenfor den ovenstående ramme, frit kan diskuteres og formes til gavn for kommende generationer.


Tiden går, derfor har vi startet “Projekt Danmark”

”Et menneske uden mål, er som et skib uden ror.
Det driver afsted styret af vind og strøm.
Kun sjældent nåår en et rorløst skib til en lykkelig havn.
Oftest bliver det slået til vrag på et ukendt skær!”

Napoleon Hill

 

Før vi kan sætte mål og forme visioner, er det vigtigt at forholde sig til det eksisterende. Hvor står vi i dag? Hvorfor mener vi, at retsstat og demokrati er i fare?

I Eticha arbejder vi med et overgribende projekt, som vi for enkelthedens skyld har døbt ”Projekt Danmark”. Her vil vi samle information og viden om samfundets basale tilstand, og gøre den let tilgængelig for alle, der har interesse i at være med til at forme en tryg fremtid for os alle.

Vi arbejder på nuværende tidspunkt med et antal idéer, der skal gøre det muligt for alle dedikerede samfundsborgere at deltage i debatten, på lige fod med politikere, landets mange opinionsdannere og den frie presse. For god ordens skyld gør vi allerede her opmærksom på, at vi gerne samarbejder med alle “fraktioner” og alle personer, der har en mening om emnet – det eneste vi udbeder os ved et sådant samarbejde er intellektuel hæderlighed.


Hans Erling Jensen
Idé & Tekstansvarlig for ”ETICHA”

Arkiver