Baseret på erfaring


“Jamen det er jo ligesom”…har været den umiddelbare kommentar fra en del mennesker, når jeg har fortalt dem om ideen og formålet med Eticha. Det at være ”ligesom” har i mange tilfælde betydet: nazismen, Dansk Folkeparti, kommunismen, Pol Pot, Nixon og ja ”you name it”!

Jeg havde ikke forestillet mig, at der krævedes så stor en hårpragt på brystet, og så mange stærke venner og dedikerede lidelsesfæller, for at søsætte en virtuel bevægelse som Eticha, hvis vigtigste målsætning er at sikre retsstatens overlevelse. For pokker altså! Formålet med Eticha er jo at dette “fysiovirtuelle” selskab, skal arbejde for at bevare det velafprøvede danske retssamfund, der har fungeret ganske udmærket i mange år – og som har udviklet sig enormt siden starten i det nittende århundrede.

Etichas virtuelle aktivister – hvis jeg kan kalde medlemmerne sådan – lider alle mere eller mindre af samme slags forundring. Nemlig forundringen over, at så få mennesker egentlig bekymrer sig om retsstaten og demokratiets bevarelse. Mange ser på os, som om om vi tilhører en slags ultra-nationalistisk bevægelse! Selvhadet kender ingen begrænsninger, når det gælder om at hylde nedmonteringen af de værdier, vore forfædre sloges for med både hænder og pen! 

Den socialistiske teori


De fleste af vore kritikere kalder os (Etichas supportere) racister, nazister, DFere, snæversynede og meget andet. De er overbeviste om, at det kun er den rendyrkede socialisme, der duer! Altså den politik, hvor man har ”jeg elsker alle mennesker” manifestet som den store undskyldning for at kaste alt det konservative i samfundet overbord og fortsætte med sine uigennemtænkte socialistiske hypoteser! Og det er, hvad socialismen er: Ren uforfalsket teori – og det virker ikke!

Den fungerende rendyrkede socialistiske stat har aldrig eksisteret! Det er total utopi. En utopi der for eksempel beskrives af den danske forfatter Jesper Jensen som ”en styreform hvor kollektivet lægges som grundlag for i skabelsen af det nye socialistiske menneske”!

Allerede i 1968 fantaserede selvsamme Jesper Jensen kampliderligt om den kommende guerillakrig i Danmark (som selvfølgelig var mellem de røde fredselskere og de reaktionære kapitalister på den anden side). Året efter barslede han sammen med en række af sine autoritære, utopiske kampfæller med det ”Lille Røde Leksikon”. Så sent som i 1990 så vi følgende i information fra Jensens aldrig skælvende hånd: ”Vi må fastholde de kommunistiske værdier, vi må genindsætte moralen i historien, disse værdier er en del af den menneskelige natur, de har styret kampen mod undertrykkelse til alle tider”.

Hvor mange gange behøver vi at fastslå, at Winston Churchills udsagn om demokratiet stadigvæk holder vand: ”Demokratiet er det mindst værste af de statslige styreformer, vi kender til”?

Socialismen er ligesom Pol Pots styre i Cambodja baseret på en teori om det eneste rigtige, ligesom fascismen i Italien og Spanien sammen med nazismen i Tyskland samt kommunismen i Sovjetunionen var det. I dag er alle disse politiske rædselsregimer heldigvis døde og begravede.

 Den nye isme…


Selvom historiebøgerne – og Discovery med flere – stadigvæk i vor tid er fyldte med rædselsvækkende beretninger om gaskamre, tilintetgørelseslejre og massegrave fra Spanien i syd til Sibirien i Øst, findes der alligevel endnu i dag et hav af mennesker, fra barberforretningen til det ypperste universitet, der, hver gang der gives mulighed for det, kaster sig i støvet for det autoritære! De overblevne socialister efter murens fald, har omfavnet sine ligetænkende religiøse slyngkammerater, islamisterne til den moderne verdens svar på Lenin og Karl Marx. De mange muslimer rundt om i verden, kommer i deres elendighed og manglende evne til at tage udviklingen i egne hænder, tættere på et rigtigt proletariat, end arbejderklassen nogensinde har været! En aldrig svindende flom af ofre for kapitalisterne er pludselig blevet synlig på den socialistiske ønskehimmel! Stående last og brast med sine religiøse kampfæller, kan de gammelsocialistiske idealister igen råbe ud over gader og torv, at vi, kapitalisterne i Vesten er skyldige til alskens udpresning og udnyttelse af disse stakkels mennesker, der har en sådan gudstro, så vi skylder denne forarmede og udnyttede mennesker alt og bør give dem alt, adlyde dem og tilbede dem med underdanighed og ærefrygt – så skal alt nok blive godt til sidst.  

Der knækker filmen nok for de fleste af os, som vælger at kalde os selv oplyste.

Arkiver