– Hvem er vi? –

Eticha er ikke en forening med paragraffer og bestyrelse på den måde, du kender det fra andelsboligforeningen og gymnastikforeningen.

Eticha består af en række mennesker, der har et sammenfaldende syn på samfundet og fremtiden. Vi er bestemt ikke en flok optimister, der tror, at vi har svar på alle problemer og sidder inde med løsninger for kommende generationer. Langt fra. Men vi har så meget “guts”, at vi gerne eksponerer os i håbet om at kunne påvirke den fremtid, vore børn og deres børn ikke kommer uden om at skulle deltage i.

Læs mere her….

Hans Erling Jensen

Debattør, forfatter & entreprenør med alt for mange år på bagen!

“Den skriftkloge – ganske velbevandret i Koranen og de øvrige kanoniske skrifter. Redaktøren, idémageren og ophavsmanden til strukturen “Eticha.dk”. Spørger man sig selv hver dag, om man selv tror på det, man gør – og med hånden på hjertet kan svare “JA” – da er man på ret vej!

Hans Erling Jensen - Eticha -

Anne Marie Buch

“Mangeårigt medlem af Dansk Folkeparti. Mener at demokratiet skal forsvares mod totalitære ideologier med alle nødvendige midler.”

Ebbe Talleruphuus

Søofficer og headhunter med rødderne solidt plantet i dansk førkrigsmuld. Blev kendt under “muhammed-krisen” som Louise Freverts webmaster, der fik lagt en del artilkler ud på en hjemmeside – artikler, hvis indhold forudsagde og beskrev, hvorledes vort demokratiske samfund dag for dag nedbrydes af radikale kræfter, der dermed går islams ærinde: At overtage vort land uden modstand, og indføre sharia.

Nicolai Sennels

Nicolai Sennels, psykolog & forfatter (født 1976), er en populær debattør og foredragsholder. Han blev landskendt i 2009 med bogen “Blandt kriminelle muslimer”, der medførte en fyringsseddel fra københanvs Kommune!

På “Kulturchok” kommer Nicolai at dele med sig af sine erfaringer og idéer i det tempo tiden rækker til. Du kan læse mere om Sennels her: – Snaphanen

Arkiver