Rystende udvikling i Breivik sagen

Breiviks forsvarer vil indkalde Fjordman som ”medskyldig” –  og leger dermed med helvedes ild!

Det er sikkert som amen I kirken, at morder Anders’ advokat, Geir Lippestad, vil føre Fjordman og Document.no’s redaktør Hans Rustad som vidner i den kommende retssag. Spørgsmålet er, hvordan han vil ”markedsføre” dem!

Af Hans Erling Jensen

Der er gået godt fire måneder siden Norgesmassakren. Gerningsmanden, Anders Breivik, som netop er blevet erklæret skingrende sindssyg, sidder forsvarligt bag og slå, mens stort set alle islamkritikerne, debattørerne og bloggerne, der fik et ordentligt skud for boven, er kommet tilbage i kampen igen. De første spådomme, som huserede efter udåden, om at islamkritikken skulle være blevet bombet fem eller ti år tilbage, har vist sig at have ringe forankring i virkeligheden.

Måske har et par Skandinaviske bloggere valgt at trække bundproppen ud i kølvandet af katastrofen. Andre, inklusive mig selv, valgte at tage en velfortjent ferie, tænke over det, vi havde bidraget med for sidenhen at kunne besvare spørgsmålet: ”Var det det hele værd?”

Jeg er af den opfattelse, at det var og er det hele værd, og at det kommer til at være det i fremtiden. Norgesmassakren har klart og tydeligt vist, at kundskabsniveauet omkring den stundende værdi- eller kulturkamp trænger til at udvides langt ud over de eksisterende rammer.

Den politisk korrekte elite tøvede ikke

Allerede inden støvet havde lagt sig efter eksplosionen i Oslo centrum og de sidste døde hentet fra Utøya viste den etablerede presse med det ”rigtige menneskesyn” endnu en gang, at de ikke ejer evnen til at reflektere. Skylden for massakren blev hurtigt uddelegeret til den ”ekstreme højrefløj”, som på grund af deres retorik var blevet Breiviks idoler. Tekstfragmenter og personnavne blev med lynets hast rystet ud af Breiviks 1.500 siders manifest, og straks konverteret til hadefulde avisartikler og medieindslag, hvor Fjordman, Hedegaard, Robert Spencer, Sverige Demokraterne, Dansk Folkeparti og Siv Jensen fra det norske Fremskridtsparti fik ansvaret for Breiviks morderiske aktion!

Som enkeltpersoner blev vi, der tilhører islamkritikerne, og derfor straks erklæredes for Breiviks idoler, udsat for kritiske – ja endda hadefulde – udfald fra familie og venner, hvor det blev gjort klart for os, at vi var – om ikke direkte skyld i, så i hvert fald – medskyldige i massakren.

Vi var mange, der havde det dårligt i denne tid. Det er ikke sjovt, at føle sig tvunget til at forsvare sig, når netop vold – og da specielt massakrer af denne dignitet – ligger en så helt og aldeles fjernt! Tak og lov kom der også et par hurtige guldkorn ud i cyber, som kunne anvendes for at sætte tingene i perspektiv.

Følgende skrev jeg til, dem der angreb mig personligt i dagene efter massakren:
”Selv om jeg har kritiseret islam og den elitistiske omfavnelse af masseindvandring af mennesker fra den udemokratisk ideologi, islam, er jeg ikke mere skyldig i Anders Breiviks handlinger, end almindelige socialdemokrater var skyld i Andreas Baders og Ulrike Meinhoffs morderiske socialistattentater i halvfjerdserne!”   

En usund presse etik

Den skandinaviske presse – i særdeleshed den norske – har siden massakren svælget i angreb på personer, der er kendte for at have kritiske meninger om islam, eller som i forbindelse med massakren har taget stilling i indvandringsspørgsmål. Skaderne efter en altovervejende politisk korrekt presses hærgen er mange. Utallige sår kan aldrig heles og andre vil svide i årevis fremover.

Advokaten erklærer Fjordman skyldig

Ifølge norske VG, mener Geir Lippestad, Anders Breiviks advokat, at Fjordman og hans ligesindede på nettet er ansvarlige for at hans gale klient gik til angreb den 22. juli i Oslo og på Utøya!

”Det er for let at slå ud med armene og sige, ”jamen jeg anede da ikke at nogen kunne finde på at gøre som Anders Breivik!” Man har altså et ansvar, når man udtrykker sig på en ekstrem måde”, påpeger Geir Lippestad.

Hvis vi nu skal lege med tanken om, at alle, der har ytret sig i en bestemt sag, også er ansvarlige i de hændelser, der udspringer af emnet – måske ikke ligefrem straffeskyldige, som Lippestad pointerer, men de skal i hvert fald indgå som en del af den psykiske analyse, mener han – så vil det absolut gøre verden mere kalejdoskopisk og betydeligt vanskeligere at manøvrere i.

Refleksion over sandhedsindholdet

På en eller anden måde, synes jeg, at tanken er i orden. Det giver mening, at mennesker ikke bare kan skrive noget og så regne med at alle modtagere bare læser det og sidenhen glemmer det. Sådan fungerer virkeligheden ikke. Fjordman erklærer sig ”ikke skyldig”. Jeg har læst alt, hvad han har skrevet. Og Peder ”Fjordman” Jensen har aldrig opfordret til vold. Han har der i mod påpeget, at vold sandsynligvis vil blive et resultat af svigtende politisk indsigt og dermed afsavn af adækvat handling! For at underbygge sine teser, har han henvist til historik og aktuelle begivenheder, hvor elementet islam indgår. Det er ikke anderledes end den metode, de fleste andre forfattere, der beskæftiger sig med virkeligheden og fremtidsscenarier, anvender sig af.

En meget plausibel årsag

Når Geir Lippestad så fortsætter sin udlægning af skyldsspørgsmålet med at udtale; ”at vist findes der ytringsfrihed, men dem, der kommer med fejlinformation, er med til at skabe farlige situationer, som de må tage et ansvar for”, jamen da har jeg da lyst til først – for at blive ved Breivik sagen tage en artikel frem som VG bragte den 22. april 2002. Overskriften – som er helt uimodsagt i artiklen – har denne skræmmende ordlyd, som indholdet bygger op om på en meget overbevisende måde:

Sheikh Omar Bakri Muhammad vil gjøre Norge til en islamsk stat, styrt etter sharia-lovene

Var det i virkeligheden denne artikel, formidlet af den største norske avis VG, der satte Anders Breivik i gang. Årstallet og tiden passer perfekt med Breiviks egne informationer, om hvornår han besluttede sig for at starte sin egen krig mod systemet! Kan forklaringen være så enkel, at Breivik simpelthen har villet forsvare sit fædreland, et ønske enhver normal ung mand opvokset i en demokratisk retsstat burde have indpodet i sine gener.

Postlude – så gå dog hele vejen!

Hvis de norske dommere, mod min forventning (jeg håber de er klogere), skulle lade Geir Lippestad køre sit ansvarsudelingsshow på den måde, han har tiltænkt, så åbner det op for mange vidtrækkende spekulationer. Hvor langt ud i periferien kan man drive et hændelsesansvar? Hvor tykke eller tynde skal eller kan trådene mellem de ansvarlige og de klandreværdige hændelser være, for at ansvarsdeltagelse kan påberåbes? (For mange år siden, var der en sag med en mand, der blev dømt for mord, fordi han angiveligt havde hypnotiseret en anden til at udføre gerningen. I dag ville den nok i Danmark komme under ”far fetched” reglerne!)

Jeg vil da opfordre Lippestad til at hente VG’s redaktion ind som ”ansvarlige medskylds vidner” sammen med Sheik Omar Bakri, der da absolut må være en interessant vidnesperson, i det hans medskyldighed i massakren kan forklares på en meget enkel måde. Han truer Norge som nation, Breivik har lært i skolen, at fædrelandet står over alt andet! Det skal forsvares til enhver pris, hvilket han så mente han gjorde den 22. juli!

Jeg har besluttet mig for længe siden. Jeg tager gerne et medansvar for Breiviks gerninger – som skribent og ”whistle blower”. Jeg har blogget i 5 år, jeg har kritiseret islam og islamdyrkende muslimer i mere end 10 år. Det er min ansvarsdel. I 1400 år har muslimer ført krig mod alt og alle, der ikke uden protester har lagt sig på maven for Muhammed og hams gud Allah. Altid med henvisning til koranens tekst, der jo er Allahs uforanderlige ord til evig tid.

Myrderierne, folkeundertrykkelsen og ondskaben er velbelyst i utallige værker, som er til offentlighedens rådighed – også politikernes – over hele verden.

Jeg kræver og forlanger i min opgørelse, at de selv samme mennesker, der tillægger Fjordman, Rustad, Hedegaard, Spencer, Pipes og endda ude i yderste led mig slev, et medansvar for Anders Behring Breiviks handlinger, på grund af de meninger vi har udtryk på skrift eller i tale, – at de mennesker offentligt vil slå til lyd for og undertegne et manifest, der giver samtlige imamer, mullaer, biblioteker og boghandlere, der falbyder koranens tekst og indhold i tale og skrift et medskyldigheds ansvar i alle de krige, folkemord og terroraktioner, som er udført af muslimer i Muhammeds og Allahs navn!

Gør disse megalomaner (pressen, Geir Lipstad, kultureliten, Stoltenberg med flere) ikke dette; – går de ikke dette skridt videre, da rækker deres idioti kun til at bekræfte Breiviks sindssyge virkelighedsopfattelse, nemlig at der findes en mega konspiration, der forsøger på at ødelægge den vestlige verden!

 

10 comments to Rystende udvikling i Breivik sagen

 • […] for Anders Bering Breivik. Personligt mener jeg, at den valgte strategi, som jeg læste om for mere end en måned siden, nemlig at uddelegere ansvaret for Breiviks handlinger til mennesker og medier som forholder sig […]

 • Havde Anders Breitvig været kurder, tyrker, palæstinenser, og gjort det selvsamme i Tyrkiet, Palæstina mod muslimer eller andre

  havde ‘profeten’ og frihedskæmperen fået amnesti, asyl, familiesammenføring og måske indfødsret i et hvilket som helst EU land.

  Men af racistiske grunde opnår ridderen ikke samme status i sin modstandskamp mod de skyldige socialdemokrater i Norge.

  Og så er det oveni købet islam, det er gået ud over, fordi 4-5 var muslimer og bare 70 ikkemuslimser.

  Stakkels forfulgte perkerkoloniaister, imperialister, asylfuskere, profit platflygtninge osv.

  Det er ikke let at være globalimperialistisk muslim.

 • karsten.m72

  Som bekendt lukker og slukker TV2blog, for dem som er interesseret
  lægger jeg et link til min nye platform
  http://www.karsten-m72.blogspot.com/

 • Så kigger i lige på den nyeste jeg har begået – det er endnu – eller ligså – interessant! Godt indlæg i øvrigt Karsten.

 • karsten.m72

  falkeøje skriver i et andet indlæg:
  “Vi kan ligeså godt forberede os på en krig.”

  Norske psykologer og almindelige borgere har forlængst erklæret
  Anders Breivik skingrende sindssyg. I hans øjne måtte han gå i krig mod dem han anså som fjender af Norge, først og fremmest venstrefløjs vælgere.

  Jeg vil gerne spørge: “når falkeøje siger der bliver krig, hvem skal så løsne det første skud, uden at blive erklæret skingrende sindssyg ? ”

  kan det ikke lige så godt være højt intelligente borgere i gode jobs, som går ind i en modstandsbevægelse (selvforsvar af samfundet)

  hvis vi forestiller os en regulær krig kan vi jo ikke erklære alle
  mænd og kvinder under våben for skingrende sindssyge

  Jeg ser det som et problem at en enkelt galning dømmes til psykiatrisk forvaring på ubestemt tid, fordi han har gjort tanker til handling når et helt folk kan blive tvunget i krig for at forsvare deres land og frihed

  Min gamle dansklærer fra folkeskolen var med i en modstandsgruppe, der samlede og fordelte de våben som engelske fly
  kastede ned, han satte livet på spil for sit land dengang, men han
  var langt fra sindssyg

 • Men en sag er sikkert! Det bliver spændende at se, hvor langt idiotien (nu mener jeg advokatens) bliver ført ud retssalen. Og jeg medgiver uden noget forbehold, at advokatens pligt er at give Breivik det bedste forsvar – derved har jeg aldrig sat spørgsmålstegn. Min hensigt med denne artikel har kun været den ene, at pege på de problemer, der ligger i fortsættelsen af en skyldfordelings-konstruktion, som den Lippestad i sin jagt på den utopiske himmelske retfærdighed lægger op til.

  Det er minopfattelse, at når man søger utopia, så ender det med at man er med til at skabe Dystopia!

 • Det er virkelig interessant og ikke uvæsentligt, at vi får en diskussion om, hvor langt væk man kan lægge ansvaret fra udøveren i en sag af denne karakter. Jeg tror stadigvæk ikke at dommerne kommer at tillade et sådant forsvar, fordi det bryder med al kendt juridik.

  Rent faktisk er det sådant, der giver ordet “norgeshistorie” et præg af, at det virkeligt er således at nordmænd er mere idiotiske end andre folkeslag!

 • Gitte Nygaard

  Det er klart att Lippestad er næret av sitt politiske ståsted!

  Fra WikiPedia:
  Lippestad is a member of the Norwegian Labour Party, and has been deputy chair of its Nordstrand local chapter.He is chairman of Youth For Understanding in Norway.

  Med andre ord: Hel-rød!

 • Nu har verden på baggrund af et menneskes adfærd dømt totalbims.

  Hvad lyder diagnosen for samtlige lande i Europa, der har åbnet for den besættelse alle, ud over ”humanister”, kan se er ved at lukke sig om os? Hvilke navngivne sindslidelser kan man sætte på Europas skiftende regeringer?

  Hvor længe forholder befolkningerne sig passive og hvad skal der til for at vende skuden med så lidt vold som muligt indblandet?

  Jeg kan se en gryende tendens i holdningen til islam og den kan vise sig at være lang farligere end våben og støvletramp. Det er væmmelsen og ligegyldigheden. Ikke mange vil finde sig i vrøvlet om fremmedfjendsthed og diverse fobier.

  Selv de mest stålsatte vil ikke i længen kunne holde til at møde rygge og bortvendte ansigter og ”mig ikk fosto” på mange sprog.

 • Jørgen D. Grønbæk

  Politikerne, der har lukket Islamister ind i vore lande, bærer hovedansvaret for at drive Breivik til udåden.

Leave a Reply

  

  

  

Arkiver