Sandheden for retten – igen

Anklaget for hate-speech

Eksklusivt interview for Eticha.dk

Elisabeth Sabaditsch-Wolff er ikke bare et kendt navn i Østrig. Også det store udland interesserer sig for denne dynamiske kvinde, der i december sidste år blev ufrivilligt medlem af ”hate-speech klubben” i Europa.

Af Hans Erling Jensen

Elisabeth var lejet ind som konsulent af FPÖ, Østrigs Friheds Parti, for at holde et foredrag om islam. En repræsentant for et lille venstreorienteret, ekstremmagasin havde nestlet sig ind blandt deltagerne og fik sit ”scoop”!

Samtidig med at magasinet bragte en meget negativt vinklet historie om FPÖ seminaret anmeldte man Elisabeth Sabaditsch-Wolff for ”hadetale mod muslimer”! Wiens anklager havde ingen betænkeligheder og udfærdigede et anklageskrift mod Elisabeth med baggrund i den østrigske racisme paragraf, der er meget lig den danske 266b

”Ingen tvivl om at det pyntede på oplagstallene, hvilket efter min mening, var den væsentligste årsag for magasinets ledelse at anmelde mig”, siger Elisabeth til Eticha.dk, når hun forsøger at motivere, hvorfor anmeldelsen i det hele taget blev foretaget.

”FPÖ har jo været under luppen i mange år. I 1999 skabte Jörg Haider (1950-2008) sensation, da han gjorde FPÖ til landets næststørste parti og straks året efter indledte regeringssamarbejde med Det Østrigske Folkeparti (ÖVP). Haider blev siden personligt mobbet ud af regeringssamarbejdet af de øvrige EU stater, der, som du måske husker, nægtede at lade ham rejse frit i Europa.

Sidste år var det så Susanne Winter fra FPÖ, der måtte smage på den Østrigske domstols hykleri og ukendskab til islam og dets grundlægger, da hun overraskende nok blev dømt for at sige om Muhammed, ”at han efter en nutidig retsopfattelse ville være blevet opfattet som ”a child molester”.

Alle her ved jo, at den politiske korrekte presse gør alt, hvad de kan for at sabotere FPÖ’s virksomhed, så det gælder om ikke at stå i vejen, når disse vejrer blod – og sidste år i december gik det så ud over mig,” beretter Elisabeth Sabaditsch-Wolff.

Faderen var diplomat

Jeg traf Elisabeth i Zürich i somres, og fik allerede der et godt kendskab til hendes baggrund og historie. Det undrede mig, at man i Østrig kan blive anklaget – og dømt – for at sige noget, som alle med kendskab til emnet, ved er sandt. Men her er det bevist, at det gamle polske ordsprog: ”Med sandheden kan man komme alle steder, selv i fængsel”, fortsat har sin fulde styrke. I særdeleshed, når det gælder islam.

Elisabeths far var diplomat og opholdt sig i Teheran i 1979 under shahens fald. Det var her under revolutionen Elisabeth for første gang i sit unge liv oplevede islams rystende styrke. Siden har hun arbejdet indenfor diplomatiet i flere muslimske lande og var blandt andet i Kuwait, da Irak invaderede det lille olieemirat. Her blev Elisabeth sammen med flere andre østrigere holdt tilbage i flere dage som gidsel for de irakiske besættelsestropper.

Den 11. september 2001 arbejdede Elisabeth i Libyen, og her oplevede hun, hvordan hendes libyske husvært med al kraft forsøgte at bilde sig selv ind, at det var ”jøderne”, der havde udført terrorangrebet i New York.

”I den del af verden findes der en enorm fornægtelse. Man ønsker ikke at se virkeligheden, som den er. Der er man født offer”, siger Elisabeth, ”men det var den hændelse, der fik mig til at begynde at studere koranen og islams øvrige kanoniske skrifter. Jeg blev først vældigt overrasket, over det jeg læste. Da jeg fordybede mig i stoffet, var det helt klart for mig, at islam er en ideologiforklædt som religion – et sæt af regler, der griber styrende ind i hvert eneste moment i et menneskes liv. Ingen får lov til at være i fred, for at sige det krast!”      

”Jeg er aktiv i den europæiske bevægelse ”Citizens Movement Pax Europa”. Min overbevisning er, at vi nu, mere end mange gange tidligere, er tvunget til at arbejde effektivt for at bevare retsstaten og de demokratiske principper i Europa. Nogle af hovedpunkterne her er at kæmpe for ligestilling mellem kønnene og kæmpe mod alle radikale og voldelige politiske såvel som religiøse trender!”

Men hvad skete egentlig på dette FPÖ seminar, hvor du var indbudt til at holde foredrag? Hvad var det du sagde, som kan få anklageren i Wien til at rejse sag mod dig?

”Titlen på mit foredrag var ”Er det muligt at overleve? – Betyder falsk tolerance Vestens undergang?” Jeg skal spare Etichas læsere for alle detaljer. Men et af mine provokerende udsagn var ”Islam er fjendtlig”. For vist er det da klart, at islam skaber vold, hvor end det kommer i verden. Udover de kendte ”store” terrorangreb, så er der titusindvis mindre kendte attentater, der er legitimerede ifølge sura 2.216 I skal kæmpe [mod de vantro], selv om det byder jer i mod!  

I koranen findes der mere end 200 opfordringer til vold. En specielt grum tildragelse var mordet på den amerikanske forretningsmand. Nicholas Evan Berg, som blev kidnappet i Irak 2004 og sidenhen videofilmet, da hans bødler skar halsen over på ham, mens han levede og de maskerede mordere læste sura 8.12 højt:
Halshug de vantro og hug fingrene af dem.

Det, jeg gjorde på dette seminar, var med koranens egne ord at beskrive de mange voldsopfordringer, uforsonligheden og islams indeboende og ultimate ønske om at tilrane sig verdensherredømmet, eller som de siger, oprette et verdenskalifat. Præcis det samme som Geert Wilders gjorde med sin film Fitna, der jo taler et meget tydeligt billedsprog, men alligevel i yderste konsekvens medfører en retssag mod Wilders.

Sura 5.44 konkluderer, ”(…) Dem der ikke lever efter, hvad Allah har sendt ned, det er de vantro!” I denne sekvens forklares samtlige ikke muslimer som vantro. At være vantro er kongruent med at være Allahs fjende. At være Allahs fjende ensbetydende med at være muslimernes fjender – og så kan vi gå tilbage til 2.216 og den sekvens, denne indgår i og se, hvad muslimerne per ”koran” har ret om ikke pligt til at gøre mod os, der ikke tror på islam.”   

Er det ikke at tage tingene for bogstaveligt, at udtrykke sig sådan. Kan det ikke med god ret kaldes for ”hate-speech”? 

”Mark A. Gabriel, som er et pseudonym for en fhv. professor i Islamisk historie ved Al-Azhar Universitetet i Kairo, og som konverterede til kristendommen i 1993 beskriver uden tvetydigheder i sin bog, Islam og Terrorisme”, hvad meningen med koranversene 8.39 (Bekæmp dem indtil, der ikke længere er nogen fristelse til frafald, og al religion tilhører Allah) og 9.5 (Og når de hellige måneder er forbi, slå hedningerne ihjel, hvor I end finder dem. I skal pågribe dem, belejre dem og ligge på lur efter dem i hvert et baghold) er: ”Koranen siger, at alle dem, der ikke tror på Allah, skal slås ihjel!” Basta.

Er det at tage tingene for bogstaveligt? Jeg ved da godt at alle muslimer ikke ligger derhjemme om natten før de skal sove og pønser på, hvordan de kan myrde os alle sammen. Men som jeg peger på, når det gælder det jeg citeres for at have sagt, og som jeg anklages for, så er det ikke andet end koran- og hadithlæsning, jeg har foretaget mig. At netop dette viser sig at være på kanten til strafbart, når jeg udlægger teksten, men ikke når teksten udlægges af imamerne, der har en hel anden agenda end min, så er der da noget helt forrykt ude at vandre i verden. Jeg advarer og gør opmærksom på, mens imamer overalt anvender de samme tekster til at opildne til had og segregation, så forstår man da ingenting.

Når jeg så også har talt om ”taqiya”, muslimernes tilladte løgn, der er legaliseret med hjælp af flere suraer og en lang række hadither, så er det jo blevet endnu værre. Desværre medfører bevidstheden om, at muslimer har lov til at anvende sig af taqiya, når de er sammen med vantro, at vi ikke kan stole på dem. Når så til og med en af deres mest betydningsfulde ”love” er, at de skal gøre som Muhammed gjorde (33.21) så går det først helt galt.

En af de værste ting jeg kan forestille mig er selvfølgelig sex med børn. Under alle former. Det kan derfor være svært at acceptere, at det er mig, der er slæbt for retten for at gøre opmærksom på det misforhold mellem ”perfekt” rollemodel (som muslimerne beskriver Muhammed som) og hans faktiske opførsel, der blandt andet, når det gælder netop børnesex, beskrives af såvel Bukhari som Sahih Muslim i haditherne.

Fortællingerne er nogenlunde ens og essensen er den følgende: ”Aisha fortalte at Profeten giftede sig med hende da hun var 6 år gammel, og han fuldførte ægteskabet da hun var 9 år gammel, og hun var sammen med Profeten i 9 år (indtil Profetens død). Profeten døde da han var 63 år, så han må have giftet sig med Aisha, da han var 51 år og fuldført ægteskabet da han var 54 år.”

Der findes flere mere indgående fortællinger, men de er altså sandheden, hvis man spørger islamiske lærde.”

Postlude

Elisabeth og jeg havde mange flere emner oppe at vende, da jeg traf hende sidst. Alt det hun er anmeldt for at have sagt – bortset fra det, journalisten selv har fundet på – har hun afvist, kan være strafbart, fordi det kun beskriver sandheden og den virkelighed vi lever i. At muslimer som oftest er mere loyale mod deres religion, end det land de har valgt at bosætte sig i, at masser af arrangementer i disse år bliver skrinlagt eller taget af plakaten, når de er kommet op, på grund af trusler og intimidering fra islamister. At der findes masser af beviser på, at mange muslimer ønsker sharia indført, på trods af at det er uforenelig med den vestlige demokratiform.

Jeg lader Elisabeth slutte dette ”løse interview”.

”Det man forsøger at gøre her med denne sag, er at straffe mig for at sprede had. Det er helt absurd. Jeg er ikke en hadefuld person. Det, jeg anvender mine foredrag til, er at advare mod de alt for store og pludselige ændringer i Europas demokratiske systemer, pluralismen, ligheden mellem kønnene og naturligvis trykke- og talefriheden, som islamiseringen fører med sig overalt, hvis ikke politikerne ændrer sin forståelse af og holdning til, hvad de har med at gøre.

Min hensigt har aldrig været at krænke eller nedgøre muslimer som enkeltindivider. At nogle har opfattet det sådan får stå for deres egen regning. Det er det generelle billede, jeg tegner. Nemlig hvad der sker med os, når vi ”indfødte” hver dag påtvinges at tage stilling til nye krav og opførselsmønstre for at please såvel islamisterne som deres tro følgesvende, de politisk korrekte!

I modsætning til de allerfleste mennesker i Europa, har jeg en baggrund, der gør det lettere at forstå tyngden af den muslimske tro hos mennesker, der er blevet hjernevaskede med islams overlegenhed fra den dag de blev født! De kundskaber har jeg tænkt mig at fortsætte med at anvende så længe jeg lever.”

 

Vil du vide mere om Elisabeth Sabaditsch-Wolff så er det bare at Google!

6 comments to Sandheden for retten – igen

 • Nielsen

  Det er satme for meget at almindelige ærlige mennesker skal udsættes for noget der ligner den spanske inkvisition af de regeringer som sætter sig til herrer over dem. Eneste “forbrydelse” : At sige eller skrive hvad de mener.
  Det er provokerende at venstrefløjserne og deres højtpåstrå-beundrere kan komme afsted med at føre skueprocesser mod hvem de lyster. Jeg forstår til fulde den galning, som f.t. reagerer i Malmø og omegn. Der er dog grænser for hvor megen ydmygelse vi vil tage fra vores egne landsmænd, som tilfældigvis har fået deres på det tørre, og derfor har overskud og tid til at klandre os som ikke har forstået noget som helst, at vi mener det de ikke selv har tænkt på.
  Jeg harmes over hvordan formyndermentaliteten har held til at stikke dens hæslige klør frem over alt.

 • […] kan læse mere om sagen på Ethica, Gates of Vienna og Snaphanen (scroll lidt ned på siden). Og vil man støtte Elisabeth, som har […]

 • Brav kvinde!

  Selvfølgelig er/bliver Wolff anklaget for alt muligt, da multikultiregimet ikke kan lade hende slippe afsted med at være uenig i dets utopi.

  Det er imidlertid Wolff og dem der støtter hende der har fremtiden for sig og ikke multikultiregimet, der har bygget sit hus på sand.

  Problemet er iøvrigt på længere sigt ikke multikulturen, den er allerede færdig, men den kamp om styreform og territorium der følger i kølvandet på dens kollaps.

 • Montanus

  Der er nogen, som absolut vil have os til at tro, muslimerne er farlige.
  Sikke dog noget vrøvl.
  Vesten kunne klare dem i løbet af en uges tid.
  I 1967 behøvede israelerne kun en enkelt dag for at nedkæmpe hele svineriet – og så resten af ugen til at rydde lidt op i krogene.
  De farlige er vore egne. Statsanklagerne, dommerne, politikerne med rystebukser, de kulturradikale, der vil afskaffe kulturen radikalt til fordel for muslimernes u-kultur og endelig den muslimske præsident i USA.
  Og dog. Muslimerne er alligevel farlige. Det skyldes, at de har fået lov til at indrette deres kaserner rundt i storbyerne, hvor de kan gemme sig blandt civile indfødte, så man ikke kan ramme dem uden at ramme vore egne også.
  Der står mange navne på listen over de forrædere, der engang skal stå til regnskab i en slags “Nürnberg-proces”.
  Symbolsk sagt skal de have silketråden. Sjovt nok hedder det på tysk Seidenfaden, men det er nok kun en tilfældighed.

 • Arne Rasmussen

  Jeg undrer mig, og jeg bliver ved med at undre mig!

  Hvad er der blevet af rødstrømperne? Det var jo kvinderne på venstrefløjen der himlede op om, at mændene skulle hjælpe til i hjemmene på lige fod med kvinderne. Det var også dem som nægtede at betale busbilletter til samme pris som mændene fordi der ikke er ligeløn!
  Fandmer om ikke de samme kvinder i dag forsvarer muslimernes ret til at behandle kvinder som dyr!!!
  Det er sgu da ufatteligt!
  Hvad er der blevet af den slags mennesker, der forsvarede Jøderne under 2. Verdenskrig?
  Nazisterne hader Jøderne og Muslimerne hader Jøderne!
  Hvornår går det op for folk, at vi er ved at grave vores egen grav?

  Jeg vil slutte af med en dyster historie, som jeg håber aldrig vil blive til virkelighed:

  STEDET ER DANISTAN (DET TIDLIGERE DANMARK) ÅRET ER 2030

  Ole er på vej hjem. Han har travlt. Den yderliggående muslimske organisation Hizb-ut-Tahrir har beordret alle af den hvide race til ikke at færdes på offentlige steder efter solnedgang.
  Oles hjem er nogle barakker som er opstillet på det tidligere Østerbro. Han har endnu langt hjem. Der er kun en halv time til solnedgang. Han cykler forbi det tidligere Christiansborg hvorfra han kan høre de muslimske bønner fra de kæmpestore højtalere, der er opstillet på den tidligere Christiansborg Slotsplads. Tusindvis af mænd fra organisationen Hizb-ut-Tahrir er på vej til messe.
  Da Ole passerer det tidligere Kongens Nytorv, gentager det hele sig foran en anden moské. Hans Far har fortalt ham, at her var i gamle dage et fornemt teater, som hed Det Kongelige Teater.
  Det udvendige af bygningen er uberørt. Kun indvendigt er det forandret, har han fået fortalt. Der er nemlig kun adgang for Hizb-ut-Tahrir. En lastbilkonvoj passerer ham fyldt med hvide. Den er sikkert på vej til en af de mange arbejdslejre, som der bliver stadig flere af. For som Hizb-ut-Tahrir siger: ”En dag vil vi muslimer rense Danistan for denne pest.”
  Hizb-ut-Tahrir har forbudt sine landsmænd at omgås de hvide kvinder. Kun i de særligt indrettede horehuse er det tilladt disse muslimer at have omgang med hvide kvinder. I horehusene er adgang for hvide mænd strengt forbudt.
  Da Ole kører forbi Søerne, ser han til sin rædsel, at gadelamperne tændes. Det betyder, at han nu er for sent ude og kan risikere at blive anholdt.
  Han drejer til højre ad det der engang hed Classensgade for at skyde genvej. Han kører helt ned til den tidligere Nordhavnsgade og svinger til venstre.
  Han ved, at hvis han ser en bil, er det helt sikkert muslimer. De hvide er for længst blevet forbudt at føre motorkøretøjer. Han tænker, at på en måde er det en lettelse, for så ved han i det mindste, at han skal passe på alle bilerne.
  Ole får øje på nogle biler længere fremme. Det viser sig at være en hvid mand, der er blevet anholdt af Hizb-ut-Tahrirs folk.
  Ole trækker hurtigt sin cykel helt ind i voldens hulrum. Volden hvorpå togene kører. Herfra kan han se hvad der sker og samtidig være nogenlunde sikker på ikke at blive opdaget.
  Hizb-ut-Tahrir folkene begynder at slå løs på den hvide mand. Ole kryber helt sammen i sit skjul.
  I baggrunden kan han høre kanontorden. Det er ikke de hvide der slås mod Hizb-ut-Tahrir, men serberne der slås mod kroaterne, som kom hertil for mange år siden på grund af en borgerkrig i et land der engang hed Jugoslavien.

 • Lars Brygger

  Glimrende formuleret Erling.
  Enhver kan da vel se hvilken vej vinden blæser.
  Håber ikke, at Islam overtager hele verdensherredømmet i min levetid.
  For så kan man ligeså så godt selv afkorte smerten – og æde sig ihjel i ikke-halal slagtet flæskesteg med spandevis af brun sovs til samt igangsætte sin egen oktoberfest med hektoliter øl, så det driver ud af tårerkanalerne.
  Det er fanme uhyggeligt – Du…

Leave a Reply

  

  

  

Arkiver