Staten über alles!

Globalsocialisme er som Nationalsocialisme, den tillader ikke individuel frihed

Klumme af Hans Erling Jensen

Globalsocialismen er over os. Ligesom deres forgængere Nationalsocialisterne, ønsker Globasocialisterne at skabe en verden, hvor staten ejer individet og planlægger individets liv ned i mindste detalje. For at få denne ideologi indført i Europa – og det øvrige vesten – på hurtigst tænkelige måde, har Globalsocialisterne valgt nogle grupper ud, som passer i deres system og kan anvendes til at vinde og konsolidere magten med –på næsten demokratisk vis.

Lad mig først klargøre hvad jeg mener, når jeg tager dette nye ord, Globalsocialismen, i brug.

At Nationalsocialismen var Hitler & Co’s opfindelse, er der vist ikke nogen, der er ret meget i tvivl om. I Nationalsocialismens dage blev Tyskland som nation hævet over alle andre, og tyskere blev gjort til det nye herrefolk.

Sidenhen gik det jo, som det gik, og som en følge af det tyske nederlag i 1945 blev begrebet ”national” lagt ned i skuffen med grimme ord, mens ”socialismen” derimod blev det nye og eneste sande alternativ til de andre fy-ord, demokrati, nationalisme og patriotisme! Selv om det er en sandhed med modifikationer – for ikke at sige skinbarlig løgn – begyndte socialister i Europa at udbrede myten om, at det var ”Den store Sovjetunion”, som egenhændigt havde besejret de grimme ”Nationalsocialister” og således var den ideologi, som havde frelst menneskeheden fra den store hitleriske svøbe.

Vi stakkels patrioter levede længe i håbet om, at kommunismen en dag ville forsvinde, og da muren endelig faldt i 1989, kunne vi slet ikke få armene ned! Nu var verdensfreden sikret og paradisets have indført på Jorden, troede vi, der ønskede det så meget. Desværre registrerede socialisterne ikke rigtigt, at socialismen kollapsede i øst. De fandt lynhurtigt på en ny plan! Europa skulle samles under et tag og alle skulle være lykkelige Europæere, hvad enten de ville det eller ej. ”Ich bin ein Berliner blev hurtigt til ”Ich bin ein Europerer!” Ud af det Tredje Riges aske steg det nye konglomerat, der snart skulle indtage regeringskontorerne i samtlige Europas tidligere nationalstater: EU(SSR)!

Det grænseløse Europa

Før i tiden var landegrænser noget meget skarpt og distinkt. Der var politi og toldere ved alle overgangene og de, der passerede, hvilken vej det måtte være, blev kontrolleret og skrevet op, så hvert land vidste, hvem de havde på besøg. Når varer skulle fragtes, stod lastbiler i kø i time- eller dagevis, mens emsige embedsmænd viste deres overhøjhed for de stakkels chauffører med ladene fulde af letfordærvelige varer! Det var ikke optimalt. Der skulle være frihandel, sagde kapitalisterne, der så deres marked udvide sig fra at være nationalt, til at omfatte hele Europa! Selv socialisterne syntes det var en glimrende ide at skrotte grænsebommene. De tænkte dog ikke på handel og vandel. De tænkte på magt og beføjelser!

Efter at ”nationalsocialisterne” mere eller mindre havde konverteret til socialdemokrater i Vesteuropa og marxisterne sammen med leninister, trotskister, stalinister og alle de andre kommunister havde tabt sin magt og mistet sine beføjelser, da muren faldt, måtte de finde en ny arena, som kunne opfylde alle deres drømme om det globale Utopia, hvor alle mennesker skal være lige – uanset hvor skæve nogle ellers er. Hvad kunne være bedre end at starte med at indføre det grænseløse Europa, hvor alle så kan tvinges til at gå i takt mod samme mål?

Men der manglede noget: En underklasse at frelse! Udviklingen i tresserne havde på det nærmeste afskaffet klassekampen. Der fandtes ingen arbejdere længere og murens fald gjorde det helt klart, at ovre i øster, ville man ikke høre mere om fællesskab og ”kammerat” dit og dat! Man ville have fjernsyn, biler, huse og se sine børn gå i ordentlige skoler! Teoristerne (dem med alle teorierne om den perfekte verden) var pludseligt tvunget til at finde en ny underklasse, de kunne hjælpe, for at vise, hvor gode de er, og som tak så kunne hjælpe dem at både erhverve og derefter konsolidere magten på de rigtige og de godes hænder!

Lidt forhistorie

Da oliekrisen, orkestreret af Saudi Arabien i 1973, skabte den første økonomiske globale krise i denne halvdel af det tyvende århundrede, glædede de nye ”ister” sig gevaldigt. Her var det, de havde ventet på. Globalsocialismen blev født over natten. Hånd i hånd med industrien, der savnede såvel hænder til det beskidte arbejde som billig olie til sin industri, forrådte de globalsocialistiske ledere i det meste af Europa sine egne borgere, deres afkom og deres efterkommere ud i al fremtid uden at foretrække en mine. Lidet vidste de dengang, hvor effektiv deres nye underklasse skulle blive. Fremmedarbejderne væltede ind over grænserne i hele Vesteuropa og med sig havde de sine eksotiske vaner og madretter! Multikulturalismens tid var på vej. Islam var på march, curlet og båret på hænder af ”Globalsocilisterne”, der snart begyndte en skånselsløs ”udryddelseskrig” mod protesterende individualister ”hvor som helst, de fandt dem”.

Globalsocialisterne har i mange år kritikløst omfavnet Islam og dens proselytter, og har ladet ørkenideologien sprede sig som en farsot over et uforberedt vesterland, der i nittenhundred og halvfemserne flød over med mælk og honning. Uden tanke på fremtiden og deres egne borgere, delte Globalsocialisterne uhæmmet ud af de forhåndenværende resurser – sparet op af tidligere generationer, der havde måttet kæmpe for både land og frihed – til alle og enhver, der blot kunne sige ”mig arbejde billigt” eller ”mig ha’ asyl”  i håbet om en hurtig familiesammenføring ud i yderste led! De grupper, der protesterede, fik med løftet pegefinger at vide, at alt allerede var og er bestemt i EU(SSR), ”Globalsocialisternes” selvoprettede overregering i det Bruxelles, som i dag mere ligner Islamabad end Islamabad it self!

Vi, Patrioterne, der ikke frivilligt ville finde os i at blive løbet over ende uden at have noget at sige, blev fra starten, når vi protesterede, kaldt for nazister, racister, islamofober, fremmedfjendske, umennesker og det der er værre. Vi bliver stadigvæk raskt væk fyret fra vores arbejde, nægtet ansættelse og mobbet af samfundets alle myndigheder for vores meningers skyld, sådan som det altid har været kutyme under autokrater og despoters overhøjhed, på kejseren og godsejernes tid, præsternes tid, nazismens og fascismens tid, kommunismens tid – og nu altså i ”Globalismens” tid, hvor slaget ser ud, som om det er tabt – uden, at der løsnet et skud! Vore venner og vores familiemedlemmer vender os ryggen og håner os for at være ”fulde af had”, og de opfordrer os ved enhver given lejlighed til at ”gå ud og få os et liv”!

Sovjetunionens kollaps

Socialismen tog en vending efter murens fald, men den forsvandt ikke. Sovjetunionen kollapsede indefra og blev altså ikke erobret udefra – nogle mener, at det var krigen i Afghanistan, der gav det vakkelvorne imperium dødsstødet – som ”Nationalsocialisterne” i det Tredje Riges Tyskland! Kommunismen og socialismen blev derfor ikke erklæret ”forbudt” og ideologiens skæbne blev derfor ikke beseglet, som tilfældet var med nationalsocialismen, på trods af at kommunistsocialisterne i såvel Sovjetunionen som i Kina havde myrdet og henrettet sine egne i en aldrig før skuet målestok. (Pol Pot, Mao Che Dong, Lenin, Stalin osv.)

Socialisterne kastede sig i det pludseligt opståede vakuum ud i nye utopiske eventyr med nye ideologiske mål. Miljø, indvandring, multikultur, globalisme og så videre. Den nye underklasse hedder i dag ”de lavest uddannede”. Globalsocialisterne regeres ikke længere af ledere med rødder i arbejderklassen. Ledelsen består udelukkende af stats og kommuneansatte akademikere, overvejende med statsvidenskab som deres intellektuelle ballast. Deres mål er ikke folkets vel. Deres mål er magt, fordi magten giver dem mulighed for uhæmmet eksperimenteren med mennesket, og de vilkår vi er undergivet. Individet er noget, der kan eksploateres til glæde og gavn for almenvellet (staten). Den socialistiske model med ”centralkomiteen”, der stikker retningen ud for alverdens socialister, ligner til forveksling den model, der ligger eksplicit i islam – og dermed også i nationalsocialismen, fascismen og så videre.

Globalsocialismen adskiller sig i princip ikke fra Nationalsocialismen. Begge har mennesket, individet, nederst på skalaen, når betydningen af stat og individ og sammenspillet mellem dem kommer på tale. Mennesker er ret og slet nødvendige for at opretholde ”kroppen” og forsyne den selvudnævnte ledelse med de privilegier, der ”naturligt” skal tilfælde de ”øverste”, der jo har hånd og halsret over den menige masse! Drømmen om ”verdenssocialismen” er helt kongruent med den muslimske drøm om verdenskalifatet. Synet på individet er sammenfaldende, og det er vigtigt at det enkelte individ får et sæt klare regler som skal følges for at deltage i fællesskabet. På så vis forstår socialisten sin broder, islamisten, på trods af, at den første er ateist, mens den anden har overgivet sig totalt til sin gud og dennes jordiske udsending, Muhammed.

Det nødvendige rakkerpak

Som i enhver anden revolution – og ”Globalsocialisterne” er i gang med at gennemføre en revolution – har behov for sine bærme. De menneskelige udskud, der på ledernes vegne hæmningsløst uden følelser kan terrorisere og myrde meningsmodstandere og andre farlige personer for at skræmme det store flertal til lydighed. Den franske revolution gav tyve, røvere og gadens tiggere magt for at få bugt med folkets modstand. De rødes overtagelse af magten i Rusland udviste samme mønster. Hitler skabte det Tredje Rige med hensynsløse krapyl i brune uniformer og mennesker i jakkesæt med lyst til uindskrænket magt. Mao og Pol Pot anvendte sig af unge utilfredse mænd hjernevasket med vertikale, utopiske ideologier og fripas til at slå ihjel for kollektivets overlevelse og velstand. Globalsocialisterne har gennem mange år klækket sine stormtropper i den vestlige skole, som med hjælp af historieforfalskning og gennemført relativisering har skabt en hær af socialistiske drømmere, der kalder sig anti-fascister, anti-racister og andet, som formodes at lyde ædelt og godt. (Det kan måske her være på sin plads at citere Churchill for denne bemærkning: ”Når nazismen kommer igen, vil den være forklædt som anti-facister!”)

Globalsocialisterne har længe anvendt islam, med sine faste regler og det strømlinede samfundstænkende, som et slagtræ mod den frie kritiske del af befolkningen, der både ser resultatet og lever under det pres, som ukontrolleret indvandring af specielt den invasive islamiske kultur fører med sig. Hvor udgangspunktet hos Globalsocialisterne er, at alle kulturer er gode, og at alle mennesker i bund og grund tænker ens, samtidig med at al monoteistisk religion – også islam, her er det ligesom bare muslimerne, der er ofrene, som man skal hjælpe – er af det onde, og at der i virkeligheden ikke er nogen forskel på de forskellige religioner hellige tekster, så har vi, der anser os for patrioter, en ganske modsat og betydeligt mere nuanceret holdning til den virkelighed, der udspiller sig rundt omkring os.

Vi tror ikke på at alle religioner ”er det samme”. Vi anvender optisk empiri, når vi konkluderer, at islam ikke er noget, vi gerne ser mere af i Danmark og resten af Europa. Der findes ikke eneste muslimsk land, der fungerer som en demokratisk og retsstat. Der er borgerkrig og ufred mellem forskellige folkegrupper, der hvor islam er repræsenteret i højere udstrækning. Kristne og jøder er i princip bortjagede fra de allerfleste islamiske lande, og dem, der findes tilbage, bliver behandlede som andenrangsborgere (dhimmier). Ingen af OIC landene var jo af gode grunde islamiske fra begyndelsen. De er erobrede og konverterede indefra, mens en lang række folkemord, har gjort islam enerådende i mange lande. For mig er det et tydeligt bevis på islams invasive natur. Enten kæmper vi aktivt i mod islam, ellers går vi under. Længere er den ikke.

Hvor er vi på vej hen?

Hvad er det så Globalsocialisternes multikulturelle eksperiment går ud på, bortset fra det helt åbenlyse formål at udskifte Europas nationale etniske befolkninger med lavt uddannede stammefolk fra Afrikas Horn eller Mellemøsten og via deres stemmer på valgdagen konsolidere magten? Det er ikke let at svare på. Min holdning er, at hele ideen tidligt kørte af sporet for Globalsocialisterne, der nok havde regnet med en meget større modstand fra den borgerlige og mere konservative opposition. Det fik de ikke. Globalsocialisternes fascistoide angreb på kritikerne af den fremmedkulturelle indvandring chokerede borgerskabet i den grad, at de følte sig tvunget til at være enige med multikulturisterne for ikke at føle sig som dårlige mennesker med et ”forkert menneskesyn”!

I dag har Globalsocialisterne næsten opnået sit mål. I Frankrig fik de valgt Hollande som præsident. Han opnåede en sikker sejr med hjælp af 88% muslimske stemmer, der ikke før havde interesseret sig for politik. Det samme planlægges med hjælp af muslimske organisationer i alle vesteuropæiske lande, der jo per tradition regerer med hjælp af bare et par eller tre procents opinionsforskelle. I fremtiden kan vi derfor ikke længere kalkulere med, at vi har et fungerende demokrati. I en overgangsperiode kan vi måske bedre beskrive situationen som et Globalsocialistisk Demokratur, der stadigvæk giver skinnet af at være et fuldfjedret demokrati uden at oppositionen nogensinde har en chance for at komme til!

Efter nogle årtier vil det Globalsocialistiske Demokratur langsomt men sikkert blive afløst af et teokrati med koranen som konstitution! Globalsocialisterne vil højst sandsynligt dingle i kranerne, som tilfældet var i Iran efter den fælles revolution i 1979.

Hvorfor kan Globalsocialisterne ikke se, at det er det, der bliver enden på komedien? Hvad er det, der har gjort, at netop de har en plet på øjet just der, hvor dette billede træder frem hos os, der elsker vort land og diversiteten som nationalstatssystemet tilbyder? Jeg er ræd for, at vi engang i fremtiden kommer til at se den ene Globalsocialist efter den anden råbe ”Leve Multikulturen” lige før han dingler i luften! Rigtige ideologister opdager nemlig aldrig, når de bliver henrettet som et resultat af deres egne ideer!

Allah u-akbar!

 

 

1 comment to Staten über alles!

Leave a Reply

  

  

  

Arkiver