Vantro skal hænges

Hvad er en dag uden noget nyt ækelt om islam og Iran i særdeleshed?

Snuppet fra Aftenposten I Norge

Iran endrer straffeloven og innfører obligatorisk dødsstraff for frafalne. Hittil har de vært ofre for dommerens skjønn.

Så er det klart; muslimer som forlater sin tro skal henrettes i Iran, uten den forsinkede prosessen med en fatwa, en såkalt rådgivende uttalelse. Vokterrådet har gitt sin formelle godkjennelse etter at straffeloven med tilføyelser er behandlet i parlamentet.

–  Det er få som har fulgt med og forstått betydningen av den nye loven, sier menneskerettighetsforkjemper Mahmood Amiry-Moghaddam til Aftenposten. Han er leder for Iran Human Rights og er meget bekymret for hvilke konsekvenser dette kan få. Blant annet for konverterte iranere som får avslag på sine asylsøknader i Norge og må reise hjem.

–  Dessuten er det en stor gruppe konvertitter i Iran. Vi kjenner ikke noe tall, men med den nye loven blir det langt lettere for myndighetene å utstede dødsstraff, sier han.

«Forbedring»

I iranske medier blir tilføyelsen i straffeloven fremstilt som en forbedring, forklarer Amiry-Moghaddam.

I virkeligheten er det en del av sharia-lovene som legges inn i statlig lov. Det gjør det mye enklere å håndheve loven og idømme dødsstraff, beklager han

– Dessverre fremstilles hele lovendringen feil. Blant annet skrives det at dødsstraff for mindreårige er fjernet. Det er ikke sant. Barn mellom 15 og 18 kan henrettes, det er bare slik at dommeren skal avgjøre om de er modne nok til å dø.

– Utro kvinner kan også fortsatt dømmes til døden, det er bare ordet steining som er utelatt fra lovteksten.

Med tilføyelsen i landets straffelov kan regimet i Teheran langt enklere slå til mot religiøse minoriteter og konvertitter. Hittil har straffeutmålingen for folk som har forlatt islam, til en viss grad vært overlatt til skjønn og fortolkninger.

Det er imidlertid bare frafalne menn som obligatorisk skal straffes med dødsstraff. Kvinner som kjennes skyldig i å ha forlatt islam, skal idømmes livsvarig fengsel under harde vilkår. Dersom de velger å gi etter for presset og vender tilbake til islam, skal de løslates umiddelbart, heter det.

2 comments to Vantro skal hænges

Leave a Reply

  

  

  

Arkiver