Vold og ulykker i islams spor

Islam, religion, ideologi eller kultur?

Af Hansen & Jensen

Overalt i verden har islam kun bragt had, vold, blod, terror, fattigdom, sygdom, undertrykkelse, korruption, analfabetisme vildfarelse, åndelig formørkelse, afmagt og fortvivlelse til menneskeheden. De få koranvers, der handler om livets goder for mennesker kan være i en meget lille pamflet.

Omvendt reformation

Det er et paradoks, at de kristnes vej ud af mørket efter Luther er et resultat af den samme metode, som har ledt muslimerne ind i deres mørke cul de sac! Protestanterne forkastede den katolske lov og orden religion og blev fundamentalister, som for de kristne er det samme som sekularister! De første århundreder efter Muhammeds død var de arabiske ørkenrøvere, der kaldte sig muslimer, rimeligt pragmatiske. Deres mål var mere at plyndre andre og rage slaver og andet krigsbytte til sig end at finde sandheden om Allah! Det var først omkring 1100 tallet, hvor fundamentalisterne fik magt, at islam blev til det vi kender i dag. Der stoppede udviklingen simpelthen på grund af de-sekulariseringen!

Lov religionen påbyder muslimer at udøve vold for at nå sine ”hellige” mål. Som Samuel Huntington gør opmærksom på i sin teori ”The Clash of Civilizations”, er muslimer langt mere tilbøjelige til at lade sig inddrage i voldelige, etniske konflikter end alle andre grupper.

Kultursammenstød

I sin berømte bog med samme navn, der nu har nogle år på bagen, opregner han over 30 blodige konflikter, der har været udkæmpet de sidste 50 år, eller stadig udkæmpes, overalt hvor muslimsk-domineret områder støder op til ikke-muslimskes – fra Bosnien og Kosovo og Cypern til Israel-Palæstina, Afghanistan-Sovjetunionen, Tjetjenien, Kashmir, Indonesien, Filippinerne og Xinjiang-provinsen i Kina, til Nigeria og Sudan, for blot at nævne nogle af de mest spektakulære.

Islams grænser er blodige, det samme er dens indvolde“, bemærker Huntington og hentyder hermed til, at adskillige af de voldelige opgør teknisk set er borgerkrige, f.eks. mellem kristne maronitter og muslimer i Libanon og mellem muslimer fra Nigerias nordlige delstater og kristne mod syd.

På Eticha har vi ingen problemer med at tilføje Sudan, Philipinerne, Indonesien, Thailand samt mange flere som aktuelle krigszoner, hvor muslimer er indblandede i etnisk områderensning.

Historiens bredeste blodspor

Mange forfattere, islamforskere og fremstående politikere har gennem årene været enige i, at islam trækker det dybeste, bredeste og længste blodspor ned igennem menneskets historie. Den tyske teolog og forfatter Marius Baar udtrykte sig på følgende måde angående muslimer og islam i sin bog  ”Das Abenland am Scheideweg” fra 1970, som på dansk blev til ”Vesten må vælge”!

“Guds kærlighed er ukendt for muhamedaneren. Koranen prædiker had og forbandelse mod og over alle, især jøder og kristne, der ikke vil bekende sig til islam. Da Muhammed så, at jøder og kristne ikke omvendte sig til islam, indpodede han den hadets gift i koranen, som gennem mange hundrede år ikke har mistet sin virkning. Med Muhammed har islam degraderet den rigtige gammel testamentelige lære om guds enhed på en forkert og umenneskelige måde. Allah er for muhamedanerne en sjælløs, ubevægelig og ubarmhjertig gud.

En sådan gud tåler kun sit eget billede. Denne gud fordrer underkastelse og tilbedelse af alle skabninger. Han er den fuldkomne egoisme, en grusom kærlighedsløs tyran, der kun fordrer og forlanger. Det lugter lidt af satan. Den sorte sten, allah, var længe før Muhammeds tid én af de 365 afguder i Kaabaen, islams hovedhelligdom. Denne ene afgud havde fortrængt de øvrige 364, men han blev ved med at være en afgud, der blev tilbedt i Kaabaen.

Muhammed forjagede de 364 gudebilleder. Hans sten gud-allah, var den eneste gud. Ved en hedensk offerfest i Mekka trådte Muhammed frem for folkemængden, pegede på Kaabaen og råbte: La alla illa allahu (Der er ingen allah, uden at allah er ham) Allah var den øverste af de dæmoner, der blev dyrket i Kaabaen. Denne udtalelse af Muhammed blev senere ændret til La illahilla Allah (der er ingen gud uden Allah), der er islams trosbekendelse.

Kaabaen var islams første helligdom. Den egentlige kerne i islam ligger i denne binding til allah, den øverste dæmon. De mennesker, der giver sig hen til denne ånd, bliver bundne af Satan.

Forfatteren har arbejdet som missionær blandt muslimer i Tchad i 25 år. Gennem sammenlignende studier af Koranen og de bibelske profetier i Det Gamle og Det Nye Testamente kommer han til forbløffende, men indlysende udsagn. Ved at fremlægge kendsgerning efter kendsgerning gør han det klart for læserne, at de bibelske profetier i dag er historie. Uhyggeligt og med en fart, der tager pusten fra os, udbreder islams magt sig for at lægge løkken om halsen på alle anderledes troende.

Marius Barr peger som mange andre på koranen som den største kilde til den ondskab, alle ikke-muslimer skal mødes med af den rettroende muslim. Derfor kan det heller ikke undre nogen, at Barr fremhæver en fatwa udstedt af Sultan Hussein Tabandeh: ”Hvis en muslim dræber en ikke muslim, kan han ikke idømmes dødsstraf, for hans udviklingsstadige er højere end den dræbtes”.

Dhimmiskat

Illustrationen her viser, de tre muligheder ikke-muslimen har, når han bliver stillet overfor jihadisternes ultimatum! Det er at konvertere, at blive slået ihjel eller i bedste fald få lov at leve videre som ”dhimmi” og betale skat til sin erobrer.

Plyndringstogter, massevoldtægt, slavehandel og jizja, der er en skat eller afgift, som alle dhimmier dvs. ikke-muslimer skal betale til muslimerne – har altid været den vigtigste drivkraft i islam. I dag anslås denne specielle ”skat” at koste danskerne ca. 50 milliarder om året.

Er du i tvivl om, hvilken vej det går? Så er du velkommen til at kommentere eller stille spørgsmål!

 

Leave a Reply

  

  

  

Arkiver